Dokumenter i projektmodellen

Her kan du hente dokumenter og vejledninger. Der er fem obligatoriske dokumenter i projektmodellen, samt en række værktøjer og vejledninger.

Hent obligatoriske ledelsesprodukter

Projektgrundlag

Projektinitieringsdokument (PID)

Læs om den seneste version af Business Case modellen

Projektafslutningsrapport

Gevinstrealiseringsrapport

Hent værktøjer

Afvigelsesanmodning

Arbejdspakker

Faseovergangsrapport

Fasetjeklister til projektlederen

Idékatalog til test

Interessenthåndtering

Produktbaseret planlægning

Produktbeskrivelse

Projektkommissorium

Projektlederens tjekliste for den enkelte fase

Styregruppeaftale

Slutevaluering

Udbudsstrategi

Ændringsanmodning

Kommunikationsplan

Hent vejledninger

Vejledning om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning om risikostyring

Vejledning om PID

Vejledning om udfyldelse af gevinstdiagram

Vejledning om sammensætning af projektorganisation

Vejledning til samspil mellem standardkontakter og projektmodel

Vejledning til styregruppeaftalen