Proces for statusrapportering

På vegne af Statens It-råd indsamler Ministeriernes kontor for it-styring to gange årligt status for alle risikovurderede it-projekter.

Statens It-råd følger halvårligt fremdriften for alle statens igangværende risikovurderede it-projekter. Formålet med den halvårlige status er at skabe overblik på tværs af staten og håndtere problemer i projekterne så tidligt i forløbet som muligt.

Bestillingen om statusrapporteringen sendes til it-koordinatoren i hvert ministerområde. Koordinatoren videredistribuerer bestillingen til projektlederne hos myndighederne og har ansvar for at statusrapporterne er ledelsesgodkendt og indsendes rettidigt til Ministeriernes projektkontor.

Alle projekter får et rødt, gult eller grønt trafiklys baseret på overholdelse af budget, tid og gevinstrealisering. Rådet går i dialog med myndigheder med røde eller gule trafiklys. Hvert halve år offentliggøres trafiklysene, og én gang om året samles data fra projekterne i en statusrapport, der både viser fremdriften i det enkelte projekt samt tendenser på tværs af projekterne.

Gå til status- og porteføljeoverblikket

Trafiklys 

Tre målbare parametre har betydning for Statens It-råds vurdering af om projekterne skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys: Forventede projektudgifter, tidsplan og realisering af økonomiske gevinster.

Nye projekter vurderes på baggrund af følgende kriterier. Det understreges, at den samlede status for projektet er en faglig vurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere faktorer.

 

Projektudgifter

Rødt trafiklys

Rødt lys

Forventes overskredet mere end 10%

eller 6 mio. kr. ift. baseline

Gult trafiklys

Gult lys

Forventes overskredet op til 10%

eller 6 mio. kr. ift. baseline

Grønt trafiklys

Grønt lys

Forventes ingen overskridelser


Tidsplan

Rødt trafiklys

Rødt lys

Forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline

Gult trafiklys

Gult lys

Forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline

Grønt trafiklys

Grønt lys

Forventes forsinket højest 1 måned ift. baseline

Nettonutidsværdi

Rødt trafiklys

Rødt lys

Forventes at blive mindre end 90% af baseline

Gult trafiklys

Gult lys

Forventes at blive 90-95% af baseline

Grønt trafiklys

Grønt lys

Forventes at blive mindst 95% af baseline