Statens it-projektmodel

Statens it-projektmodel skal understøtte statslige myndigheder i at gennemføre succesfulde projekter indenfor en fælles styringsramme.

Hvorfor skal staten have en it-projektmodel?

Statens it-projektmodel er en generel projektledelsesmodel, som kan bruges af alle typer af statslige it-projekter. Modellen indeholder en fasemodel for projektgennemførelse samt en række styringsdokumenter og vejledninger. En fælles projektmodel bidrager til et solidt grundlag for gennemførelse af it-projekter. Det er helt afgørende for, at flere statslige it-projekter lykkes, og at myndighedernes ambitioner med it-projekterne realiseres.

Hvis et it-projekt har et budget på mere end 15 mio. kr., og hvis en it-anskaffelse er på 70 mio. kr. eller derover, skal projektet følge modellen og risikovurderes af Statens It-råd. Hvis it-projektet overstiger 70 mio. kr., skal der endvidere forelægges et aktstykke for Finansudvalget. For it-projekter med samlede udgifter mindre end 15 mio. kr. stilles der ikke krav til anvendelse af statens it-projektmodel. For projekter over 1 mio. kr. skal der dog som minimum etableres et styringsgrundlag tilsvarende projektgrundlaget i statens it-projektmodel.

Læs mere om krav til it-projekter i staten

Kom i gang med modellen

Gå til dokumenter og vejledninger

Gå til FAQ om Statens It-projektmodel

It-projektmodellens vision

Visionen for statens it-projektmodel er, at modellen skal være det foretrukne styrings- og beslutningsgrundlag for statslige it-projekter. Det skal være attraktivt for statslige myndigheder at bruge modellen til at tilrettelægge og gennemføre deres it-projekter. Modellen skal støtte myndighederne i deres arbejde med gevinster og håndtering af risici i it-projekter. Derudover skal modellen understøtte fleksible projektforløb.

Endelig skal modellen give råderum til, at myndighederne kan arbejde innovativt og undgå at blive en spændetrøje for fleksible projektforløb.

Fem principper for it-projekter

Fem principper er med til at sikre, at staten ikke igangsætter unødigt risikofyldte it-projekter.

De fem principper er:

  1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
  2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
  3. Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
  4. Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
  5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.