Styregruppens ansvar

Styregruppen har det overordnede ansvar for en succesfuld gennemførelse af projektet

Det er afgørende, at styregruppen agerer som et samlet ledelsesorgan med beslutningskraft. Det stiller helt særlige krav til de personer, der sidder i styregruppen, fordi projekter som oftest går på tværs af organisationen og derfor stiller andre krav til styringen.

Styregruppeaftale

Styregruppeaftalen er et obligatorisk dokument for statslige it-projekter, og den skal underskrives af alle medlemmer af styregruppen. Aftalen skal sikre en god ledelsesmæssig støtte til projekterne og sikre en forventningsafstemning om styregruppemedlemmernes opgaver og ansvar samt projektets succeskriterier og styringsparametre.

Styregruppeaftalen understøtter, at der tages ansvar for alle aspekter i projektet, og at styregruppen kan træffe kvalificerede beslutninger gennem dokumenterede krav til indhold og kvalitet af styregruppematerialet, aftaler om forberedelser mv.

Styregruppeaftalen er et fortroligt dokument, som styregruppen ejer og vedligeholder i samarbejde med projektlederen.

Se styregruppeaftalen i oversigten over obligatoriske dokumenter