Statens programmodel

Den fællesstatslige programmodel er frivillig og kan bidrage til at styre og koordinere en række gensidigt afhængige projekter.

Baseret på bedste praksis

Den fællesstatslige programmodel er udviklet efter inspiration fra programledelsesmodellen MSP (Managing Successful Programmes), og alle krav og anbefalinger bunder i konkrete danske og internationale erfaringer.

Den fællesstatslige it-programmodel omfatter

Figuren illustrerer den indholdet af den fællesstatslige it-programmodel.  Figuren indeholder således de syv principper for programledelse, de 9 programtemaer samt de obligatoriske og valgfrie ledelsesprodukter. Derudover viser figuren fasemodellen for programmer som indeholder fire hoveddele. Det er først identificeringen af programmet, dernæst præciseringen af programmet. Det følges af ledelse af programbølger, der indeholder at etablere levering af forandringsevne og realisering af gevinser samt evaluering og forbedring af samme. Sidste fase i fasemodellen er lukning af programmet.

Ovenstående model viser alle elementerne i statens programmodel. Modellen inkluderer de syv principper for programledelse samt de ni programtemaer. Derudover viser modellen fasemodellen for programmer. Fasemodellen består af fire faser. Første fase hedder identificering af programmer, anden fase hedder præcisering af programmer, tredje fase hedder ledelse af programbølger og fjerde fase hedder lukning af program. Tredje fase inkluderer desuden etablering, evaluering og forberedelse af levering af forandringsevne samt realisering af gevinster. Det sidste element i denne samlede model er de obligatoriske valgfrie ledelsesprodukter.

Find dokumenter i programmodellen

Find alle dokumenter og vejledninger i den fællesstatslige programmodel