Statens programmodel

Den fællesstatslige programmodel er frivillig og kan bidrage til at styre og koordinere en række gensidigt afhængige projekter.

Baseret på bedste praksis

Den fællesstatslige programmodel er udviklet efter inspiration fra programledelsesmodellen MSP (Managing Successful Programmes), og alle krav og anbefalinger bunder i konkrete danske og internationale erfaringer.

Den fællesstatslige it-programmodel omfatter

Denne model viser alle delene i statens programmodel. Modellen består af flere forskellige elementer. Modellen inkluderer de syv principper for programledelse samt de ni program temaer. Derudover viser modellen fasemodellen for programmer. Fasemodellen består af fire faser. Første fase hedder identificering af program, anden fase hedder præcisering af program, tredje fase hedder ledelse af programbølger og fjerde fase hedder lukning af program. Tredje fase inkluderer desuden etablering, evaluering og forberedelse af levering af forandringsevne samt realisering af gevinster. Det sidste element i denne samlede model er de obligatoriske og valgfrie ledelsesprodukter.

Find dokumenter i programmodellen

Find alle dokumenter og vejledninger i den fællesstatslige programmodel