Dokumenter i programmodellen

Her kan du hente dokumenter og vejledninger. Der er 5 obligatoriske dokumenter i programmodellen, samt en række værktøjer og vejledninger.

Hent ledelsesprodukter

Programgrundlag

Programpræciseringsdokument

Risikoregister

Gevinstrealiseringsplan

Business case-modellen (version 3.6.1)

Business case grundlaget (version 3.6.1)

Læs om den seneste version af business case-modellen

Programevalueringsrapport

Hent vejledninger

Inspirationskatalog til programpræciseringsdokumentet

Vejledning til den fællesstatslige programmodel

Vejledning til business case-model (version 3.2)