Faser i programmodellen

Programmodellen er opdelt i fire obligatoriske faser.

Figuren viser de obligatoriske faser i programmodellen. Første fase er identificeringen af programmet, dernæst præciseringen af programmet og tredje fase er ledelse af programbølger. I denne tredje fase etableres levering af forandringsevne og realisering af gevinster, hvilket også evalueres og forbedres. Den fjerde fase er lukning af programmet.

Første fase hedder identificering af program. Anden fase hedder præcisering af program. Tredje fase hedder ledelse af programbølger og fjerde fase hedder lukning af program. Tredje fase inkluderer desuden etablering, evaluering og forberedelse af levering af forandringsevne samt realisering af gevinster. 

De fire faser i programmodellen har hvert sit formål, og faserne er klart adskilte, så det er nemt at afgøre, hvornår en fase påbegyndes, og hvornår den er afsluttet.

De fire faser i programmodellen

Formålet med fasen

 • At definere rammerne for programmet
 • Udpege programejer og programstyregruppe
 • Produkt: Produktgrundlag

Typiske aktiviteter

 • Afklaring af programmets finansiering
 • Godkendelse af programkommissorium
 • Udpegelse af programstyregruppe
 • Forberedelse af udarbejdelse af programgrundlag
 • Udarbejde plan for præciseringsfasen
 • Uafhængig gennemgang af programgrundlaget og beslutning om at fortsætte

Kriterier for overgang til næste fase

 • Godkendt programgrundlag
 • Programbestyrelse, programejer, programstyregruppe og programleder udpeget
 • Plan for næste fase

Formålet med fasen

 • At præcisere indholdet af programmet
 • At mobilisere programteam
 • At forberede første bølge
 • Produkt: Programpræciseringsdokument, business case og gevinstrealiseringsplan

Typiske aktiviteter

 • Mobilisering af programteam og design af programorganisation
 • Analyse af interessenter
 • Udarbejdelse af programpræciseringsdokumenter, herunder programstrategier
 • Detailplanlægning af første programbølge
 • Godkendelse af ledelsesprodukter og finansiering - som minimum til første bølge

Kriterier for overgang til næste fase

 • Godkendte obligatoriske ledelsesprodukter
 • Forandringsejer identificeret

Ledelse af programbølger er den fase, hvor de enkelte projekter gennemføres i en eller flere programbølger. Hver programbølge har til formål at levere evnen til forandring, og derigennem realisere de planlagte gevinster.

Formål med fasen

 • Planlægning, eksekvering og styring af programbølger
 • Sikre leverancer og etablering af forandringsevne
 • Sikre transition til drift
 • Påbegynde realisering af gevinster

Typiske aktiviteter

 • Præcisering af bølgeplan
 • Mobilisere projekter og programteams
 • Styring af program og generel programledelse
 • Sikre sammenhæng mellem as-is-beskrivelse og forretningsstrategi
 • Foretage indkøbs- og ressourcestyring
 • Monitorere, rapportere og kommunikere
 • Foretage transition til stabil drift
 • Foretage reviews
 • Lukke bølge og forberede den næste bølge

Kriterier for overgang til næste fase

 • Afrapportering af bølge godkendt
 • Detaljeret plan for næste bølge godkendt
 • Finansiering af næste bølge på plads

Typiske aktiviteter

 • Planlægge og gennemføre gevinstrapporteringsmålinger
 • Planlægge transitionen fra gammel til ny driftsmodel
 • Godkende iværksættelse af transition
 • Lede forandringen og overvåge gevinstrealiseringen
 • Løbende kommunikere med interessenter
 • Lede og monitorere forandringen til den nye driftsmodel

Kriterier ved faseovergang

 • Ny driftsmodel godkendt
 • Gevinstrealiseringsrapport godkendt

Typiske aktiviteter

 • Planlægge og gennemføre gevinstrapporteringsmålinger
 • Planlægge transitionen fra gammel til ny driftsmodel
 • Godkende iværksættelse af transition
 • Lede forandringen og overvåge gevinstrealiseringen
 • Løbende kommunikere med interessenter
 • Lede og monitorere forandringen til den nye driftsmodel

Kriterier ved faseovergang

 • Ny driftsmodel godkendt
 • Gevinstrealiseringsrapport godkendt

Formål med fasen

 • Programmet lukkes og reviewes
 • Programorganisationen opløses
 • Produkt: Programevalueringsrapport

Typiske aktiviteter

 • Forberedelse af lukning af program
 • Sikring af support til driftsorganisation
 • Evaluering af programmet og opsamling på realisering af business casen
 • Opløsning af programorganisation
 • Formel lukning af programmet

Kriterier for at lukke programmet

 • Lukning af programmet godkendt
 • Evt. programreview gennemført og programevalueringsrapport godkendt
 • Godkendelse af samlet gevinstrealisering jf. gevinstrealiseringsplan