Faser i programmodellen

Programmodellen er opdelt i fire obligatoriske faser.

Figuren viser de obligatoriske faser i programmodellen. Første fase er identificeringen af programmet, dernæst præciseringen af programmet og tredje fase er ledelse af programbølger. I denne tredje fase etableres levering af forandringsevne og realisering af gevinster, hvilket også evalueres og forbedres. Den fjerde fase er lukning af programmet.

Denne model viser programmodellens fire obligatoriske faser. Første fase hedder identificering af program, anden fase hedder præcisering af program, tredje fase hedder ledelse af programbølger og fjerde fase hedder lukning af program. Tredje fase inkluderer desuden etablering, evaluering og forberedelse af levering af forandringsevne samt realisering af gevinster. 

De fire faser i programmodellen har hvert sit formål, og faserne er klart adskilte, så det er nemt at afgøre, hvornår en fase påbegyndes, og hvornår den er afsluttet.