Governance

Velfungerende governance er afgørende for at et program får succes.

Hvad handler programgovernance om?

Programgovernance handler overordnet om fire ting:

  1. Etablering af ledelses- og styringsfora
  2. Fastlæggelse af roller og ansvar for det enkelte forum
  3. Sammensætning af det enkelte forum – hvem skal deltage, og hvilke kompetencer skal de have?
  4. Etablering af governanceprocesser

Erfaringen viser, at hvis programgovernance skal fungere, er det en forudsætning, at:

  • Ledelsen(-erne) er parat til at skære igennem i forhold til governance og etablere en programledelse med et beslutningsmandat til at lede og styre programmet og de underliggende projekter (der skal afgives ”magt” fra linjeorganisationen(-erne) til programmet).
  • De enkelte ledelseslag i programmets governance har de fornødne erfaringer og kompetencer til at forvalte deres beslutningsmandat (de rigtige ressourcer skal udpeges).
  • Programmets ledelsesressourcer forstår at forvalte deres beslutningsmandat med respekt for det samlede program og den samlede interessentskare og fx ikke kun varetager dele af en organisations eller en enkelt organisations interesser ved programmer på tværs af myndigheder (tværmyndighedsprogrammer).