Programstyregruppe

Programstyregruppen har ansvaret for den løbende ledelse af det samlede program indenfor de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer, der er fastsat af programbestyrelsen.