Lovkrav til programmer

Der er med Budgetvejledning 2021 ikke lovkrav om anvendelse af den fællesstatslige programmodel. Statslige myndigheder skal kun følge modellen, hvis de vælger at blive risikovurderet som et samlet program hos It-rådet.

Hvornår skal et program risikovurderes?

Jf. Budgetvejledning 2021 er det frivilligt for programmer at følge den fællesstatslige programmodel.

Hvis et program ønsker at blive risikovurderet i It-rådet skal tre forhold gøre sig gældende:

  • Programmet indeholder et it-projekt over 15 mio. kr.
  • Programmets udgifter overstiger 70 mio. kr.
  • It udgør et væsentligt element af programmet

I så fald kan den fællesstatslige programmodel anvendes.

Opgørelse af programmets udgifter i forhold til grænsen på de 70 mio. kr. er den samme som for den fællesstatslige it-projektmodel.

Læs mere om Budgetvejledning 2021 på fm.dk

Vurdering af graden af it

I overensstemmelse med den eksisterende praksis for projekter, foretager It-rådet vurderingen af graden af it i programmet i det konkrete tilfælde sammen med myndigheden.