Principper

Programmodellen opstiller syv grundlæggende principper for god programledelse.

Bygger på erfaringer

De 7 ledelsesprincipper er identificeret ved studier af såvel succesfulde som mindre succesfulde programmer. Studierne fandt, at programmer, hvor ledelsen overholder de 7 ledelsesprincipper, havde en meget højere succesrate end programmer, hvor dette ikke var tilfældet.

Principperne er ikke prioriterede – de er lige vigtige.