Når døde ting kommer til live

""

Ekspertoplæg om Internet of things (IoT), Augmented reality (AR) og Virtual reality (VR)

Internet of Things, Augmented reality og Virtuel reality v/ Anders Kring, Devoteam

Dette oplæg giver et indblik i, hvordan vi med brug af data fra sensorer kan tale med ’døde’ genstande. Moderne teknologi, som Internet of Things, har åbnet op for muligheder, hvor vi med sensorer kan få information fra alle tænkelige genstande.

Èn ting er at få ny information fra genstande, men noget andet er at benytte sensorer til at skabe en ny virkelighed omkring os eller lægge et ekstra lag ovenpå den eksisterende. Med teknologierne Augmented Reality og Virtual Reality har vi låst op for nye muligheder for at interagere med vores omgivelser. Det er muligt at skabe oplevelser for demente eller hjælp til autister, men der er også muligheder i at træne ved at simulere virkelige hændelser.

Få besvaret spørgsmål om teknologierne som, 'Hvordan bruger vi det?' og, 'Hvor kan det skabe værdi i den statslige kontekst?'.

Oplægsholder

Anders Kring, Principal Konsulent, Devoteam

Varighed

1½ - 2 timer.