Skyen og ubrydelige kæder

""

Cloud & Blockchain

Dette oplæg giver et indblik i, hvad I kan opnå ved at flytte jeres arbejde ’op i skyen’, hvornår det i praksis giver mening, og hvilke fordele og ulemper det giver. I vil blive introduceret til en række konkrete cloudteknologier, og få vist eksempler på de muligheder og begrænsninger cloudteknologien rummer.

Cloudteknologien rejser ofte en række spørgsmål om opbevaring, tillid samt brug af data. Blockchain kan være et svar, men om teknologien er moden og anvendelig i en statslig kontekst, er et andet spørgsmål. Få en introduktion til teknologien samt grundlag for en god drøftelse om dens muligheder og begrænsninger.

Oplægsholder: Simon Stubben, Senior Konsulent, Devoteam
Varighed: 1½ - 2 timer.