Casebeskrivelser om digital kompetenceudvikling

Casene beskriver gode erfaringer med kompetenceindsatser inden for it og digitalisering til generel videndeling og inspiration.

Casebeskrivelserne er baseret på interviews med myndighederne samt private og udenlandske organisationer med henblik på at få et dybere indblik i deres konkrete erfaringer med digital kompetenceudvikling samt indsamle gode eksempler på indsatser, der har virket.