Casebeskrivelser om digital kompetenceudvikling

Casene beskriver gode erfaringer med kompetenceindsatser inden for it og digitalisering til generel videndeling og inspiration.

Casebeskrivelserne er baseret på interviews med myndighederne samt private og udenlandske organisationer med henblik på at få et dybere indblik i deres konkrete erfaringer med digital kompetenceudvikling samt indsamle gode eksempler på indsatser, der har virket.

13 casebeskrivelser

Her kan du hente og læse de enkelte casebeskrivelser separat. Du kan også hente alle casebeskrivelserne samlet.

Hent de samlede casebeskrivelser

Styrelsen for It og Læring (STIL) - Professionalisering af projektarbejde og understøttelse af nye teamstrukturer i styrelsen ved hjælp af obligatorisk produktejeruddannelse.

Læs casen fra Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - Hurtigere udvikling af it-systemer på beskæftigelsesområdet ved at samle it-specialister fra private leverandører og medarbejdere i STAR CITY.

Læs casen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) - Massiv systemudskiftning i UFST stiller øget krav om tæt kobling af it og jura i udviklingsarbejdet.

Læs casen fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen (ERST) - Fremme af et digitalt mindset og kulturel forandring drevet ved hjælpe af uddannelse, agil projektmetode og principper for god regulering.

Læs casen fra Erhvervsstyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) - Uddannelse på ledelses- og medarbejderniveau i kombination med en bred værktøjskasse sikrer god systemporteføljeforvaltning.

Læs casen fra Sundhedsdatastyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) - Opbygning af nye kompetencer inden for begrebs- og datamodeller gennem et fællesoffentligt uddannelsesforløb i modelregler.

Læs casen fra Digitaliseringsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) - SIK Academy udvikler medarbejdernes kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver, og samtlige medarbejdere har gennemført modul om digitalisering.

Læs casen fra Sikkerhedsstyrelsen

GDS Academy - Britiske erfaringer med tværstatslig it- og digital kompetenceudvikling.

Læs casen fra GDS Academy

UK HOME OFFICE - Afklaring af kompetencebehov efter omfattende automatisering af arbejdsgange resulterede i nye krav til medarbejderne i det engelske indenrigsministerium.

Læs casen fra UK HOME OFFICE

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) - Automatisering af sagsbehandling i ATP Udbetaling Danmark gennem systematisk brug af softwarerobotter.

Læs casen fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Danske Statsbaner (DSB) - Digitalt laboratorium skal som ”isbryder” støtte rejsen mod, at DSB bliver kundernes foretrukne mobilitetsudbyder og forretningen digital og innovativ.

Læs casen fra Danske Statsbaner

Randstad - Anvendelse af data i en ”digital fabrik” til at optimere arbejdsgange og frigøre tid for forretningsmedarbejdere til at interagere med kunderne.

Læs casen fra Randsted

Nordea - Nye kompetencer i agil produktudvikling bidrager til Nordeas konkurrencedygtighed og hurtigere time-to-market for nye produkter i Nordeas afdeling for formuepleje.

Læs casen fra Nordea