Interne Kurser

Alle kurser og masterclasses på Statens Digitaliseringsakademi tilbydes også som interne kurser.

Med baggrund i vores viden og erfaring med udvikling af digitale kompetencer i staten, kan vi hjælpe jer med at tilpasse et kursus, som matcher netop jeres behov. Det gør det muligt for jer at løfte medarbejdere og lederes digitale kompetencer i fællesskab. 

Udbytte: Et strategisk redskab

  • Interne kurser giver jer mulighed for at kompetenceudvikle et helt team, en hel ledergruppe eller forskellige teams og afdelinger på tværs af organisationen.
  •  I kan f.eks. bruge interne kurser til at onboarde nye medarbejdere eller til at skabe fælles mål og retning i nye projekter og organisatoriske forandringer.
  • Når I er på kursus sammen, skaber I bedre vilkår for at omsætte det I har lært i jeres hverdag.
  • Interne kurser er derfor en god idé, hvis I ønsker: at kompetenceudvikle flere medarbejdere på samme tid at skabe et fælles sprog, viden og metoder i organisationen at styrke samarbejdet og sikre et fortroligt rum til udvikling.

Du kan få et overblik over vores kurser og masterclasses her.

Case om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet havde et ønske om at sætte fokus på dataforvaltning på tværs af hele organisationen for at kunne blive mere datadrevne. Det krævede, at en større gruppe medarbejdere på tværs af myndigheden fik styrket deres kompetencer og fik den fundamentale viden og værktøjer om data-forvaltning på plads. Vejdirektoratet havde desuden et strategisk ønske om at etablere et netværk for dataforvaltere på tværs af myndigheden, som er geografisk spredt i forskellige landsdele. Netværket skulle bestå af medarbejdere med forskellige kompetencer og vidensgrundlag om dataforvaltning. Det var derfor vigtigt, at medarbejderne i netværket fik lagt et fælles fundament, som udgangspunkt for det fremtidige arbejde.

Statens Digitaliseringsakademi stod for at afholde et internt kursus i Dataforvaltning i staten for Vejdirektoratet. På kurset deltog i alt 37 deltagere fra enheder på tværs af landet. Kurset dannede rammen om at etablere et netværk af dataforvaltere på tværs af myndigheden og fungerede som kickstart af netværket. Forud for kurset var Vejdirektoratet i dialog med akademiet og kursets undervisere for at drøfte myndighedens udfordringer og behov. På den baggrund blev indholdet tilpasset, så det imødekom Vejdirektoratets behov og skabte de bedste forudsætninger for at omsætte læring fra kurset i organisationens hverdag. Akademiet stod for at arrangere både undervisning, materialer, lokaler og forplejning, hvilket gjorde det nemt og fleksibelt for myndigheden at planlægge kurset i en travl hverdag.