Masterclass for ledere - Automatisering som forandringsdriver i forretningen

""

Skab effektive forandringer i din organisation med Robotteknologi og Automatisering. Masterclassen giver dig et indblik i nye teknologiers potentiale med et fokus på, hvordan du bliver klædt på til at træffe de rigtige strategiske beslutninger, når der skabes forandring gennem digitale teknologier.

Du vil blive præsenteret for særligt Robotic Process Automation (RPA) og Machine Learning (ML), men du vil også blive introduceret til teknologier som Blockchain, Cloud, Chatbots og Kunstig intelligens (AI). Du vil udvide dit ledelsesrum med den nødvendige viden til at kunne stille de rigtige spørgsmål og lede aktivt i forhold til en transformation af arbejdsopgaverne, der tager udgangspunkt i en ibrugtagelse af ny teknologi.

Udbytte

Konceptuel forståelse for nye digitale teknologier

Du får den nødvendige viden til at identificere og vurdere, hvordan potentialerne for optimering af processer og udvikling af dit fagområde kan omsættes til forretningsmæssig værdi.

Evnen til at udfordre og spørge ind til digitale teknologier

Du bliver rustet til at indgå i dialog med fx jurister, leverandører samt it- og dataansvarlige, så du sættes i stand til at kunne stille kvalificerede spørgsmål til de oplæg og forklaringer, som du præsenteres for.

Klarhed om roller og ansvar

Du klædes på til at identificere det ledelsesmæssige ansvar i forhold til nye teknologier, og du får samtidigt klarhed over, hvilke andre opgaver og ansvarsområder, som skal være dækket ind.

Et værdifuldt netværk

Du får mulighed for at dele erfaringer, viden og ideer med ligesindede ledere fra andre dele i staten i et fortroligt rum.

Målgruppe

Masterclassen henvender sig til ledere på kontorchefniveau og op. Det er for ledere, som er nysgerrig på nye digitale teknologier, men oplever, at det kan være vanskeligt at forstå og navigere i forhold til dem.

Det er ikke en forudsætning, at du tidligere har arbejdet med nye teknologier i projekter eller drift, blot du er nysgerrig på teknologier og deres anvendelsesmuligheder inden for dit område.

Program

Masterclassen afholdes næste gang over to dage den 3. og 5. oktober 2022. Bemærk, at der er forberedelse mellem de to dage.

""