Automatisering i forretningen - Introduktion til robotics og machine learning

""

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Få opkvalificeret din viden om digitale teknologier og de dertilhørende muligheder. Du vil blive præsenteret for særligt Robotic Process Automation (RPA) og Machine Learning (ML), men du vil også kort blive introduceret til Blockchain, Cloud, Chatbots og Kunstig intelligens (AI).

Kurset giver dig

  • Se potentialer og barrierer ved ny teknologi og få konkretiseret og afmystificeret, hvad de kan og ikke kan
  • Nødvendig viden til at identificere og vurdere optimering af processer og udvikling
  • Viden til at udfordre og indgå i dialog med fx it-leverandører, dataansvarlige mv.

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig i forretningen, som arbejder i spændingsfeltet mellem it og forretning, og som gerne vil et spadestik dybere ned under buzzwords og begreber om nye teknologier, der bliver kastet rundt i flæng. 

Det er for dig, som vil have skærpet din evne til at kunne indgå i dialog med samarbejdspartnere og specialister om nye teknologier.