Agilitet i staten

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (Med Statens SSO)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (Uden Statens SSO)

Oplever du, at de statslige rammer udfordrer de agile metoder og principper i dagligdagen? Kurset klæder dig på til at få de agile værktøjer til at fungere i en statslig hverdag. Det er bygget op omkring øvelser, eksempler og best practice-cases fra statslige myndigheder.

Kurset giver dig

  • Færdigheder, der gør dig i stand til aktivt at indgå i og forstå, hvordan agile metoder kan anvendes i staten
  • Forståelse for hvordan de agile metoder kan anvendes inden for rammerne af statens it-projektmodel
  • En værktøjskasse til at indgå i det agile team, navnlig indsigt i det agile manifest, de agile metoder og de agile roller
  • Indblik, der gør dig i stand til at sparre med og give feedback til kolleger om overgangsproblematikker og opgavevaretagelsen i et agilt setup

Hvem er kurset for

Kurset er for dig, der allerede er fortrolig med agilitet eller har opnået en agil certificering, men som oplever udfordringer med at arbejde agilt inden for de statslige rammer. Det er for dig eller jer, som står på tærsklen til en agil transformation, eller dig som måske allerede arbejder i et agilt team eller i en agil organisering.

Du arbejder typisk i en myndighed, som har erkendt et behov for at øge det agile modenhedsniveau. Kurset henvender sig altså kort og godt til dig, som vil have skærpet din evne til at indgå i en agil organisering i staten med de dertilhørende principper, metoder og værktøjer, som følger med.