Bring digitale teknologier i spil

""

Tilmeld dig i CAMPUS (Med Statens SSO)

Tilmeld dig i CAMPUS (Uden Statens SSO)

Få opkvalificeret din viden om digitale teknologier og de dertilhørende muligheder. Du vil blive præsenteret for særligt Robotic Process Automation (RPA) og Machine Learning (ML), men du vil også kort blive introduceret til Blockchain, Cloud, Chatbots og Kunstig intelligens (AI).

Kurset giver dig

  • Konceptuel forståelse for teknologierne: Du får den nødvendige viden til at identificere og vurdere potentialerne for blandt andet optimering af processer og udvikling af dit fagområde
  • Eksempler og inspiration: Du inspireres til, hvordan ny teknologi og data kan omsættes til forretningsmæssig værdi
  • Evnen til at udfordre og spørge ind til digitale teknologier: Du bliver rustet til at gå i dialog med fx leverandører, it- og dataansvarlige, andre specialister og du får en tilstrækkelig viden til at stille kvalificerede spørgsmål

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig i forretningen, som arbejder i spændingsfeltet mellem it og forretning, og som gerne vil et spadestik dybere ned under buzzwords og begreber om nye teknologier, der bliver kastet rundt i flæng. 

Det er for dig, som vil have skærpet din evne til at kunne indgå i dialog med samarbejdspartnere og specialister om nye teknologier.