Hør fra en deltager

""Simon Atli Larsen

Cand.scient.pol.

Motivation

"Jeg valgte at tage kurset, fordi jeg både manglede et større teoretisk indblik og konkrete redskaber i mit arbejde med digitalisering og forretningsudvikling. Jeg arbejder til daglig med strategisk udvikling af Grunddataområdet, hvor ’digital forretningsudvikling’ er et slags fundament for meget af den videreudvikling, som vi ser ind i."

Hvad fik du ud af kurset?

  1. En ny og agil tilgang til at tænke problemorienteret, hvilket også har positiv indvirkning på de løsninger, jeg i sidste ende skal nå frem til
  2. Konkrete værktøjer til at tænke gevinster ind tidligt i processen samt en metode til at sikre, at de realiseres
  3. Et større overblik over digitale løsninger i det offentlige, og hvad der er vigtigt at holde for øje i arbejdet med digitalisering

Min nye viden understøtter mig først og fremmest, når der snakkes om proces og projekter internt i huset. Jeg føler, at jeg lettere kan forstå, hvad der er det væsentlige, og derfor også selv nemmere kan byde ind med idéer. Derudover har de værktøjer, jeg har fået med mig, givet mig en masse gode idéer til, hvordan de fremtidige projekter, som jeg har i kalenderen i det nye år, kan indrettes fra start.