Hør fra en deltager

""

Peter Harritsø 

Cand.scient.adm, Statens Administration
Arbejder med organisations- og strategiudvikling, projektledelse samt ledelsesbetjening i et direktionssekretariat.

Hvad var din motivation for at deltage på kurset?
"I de sidste mange år har alle snakket om digitalisering. Jeg oplever det hver dag på min arbejdsplads, Statens Administration, som arbejder med procesoptimering af løn- og regnskabsprocesser og i den forbindelse udvikler softwarerobotter til at effektivisere arbejdsprocesser. Jeg har derfor haft behov for en grundlæggende indføring i baggrunden og visionerne for statslige digitalisering, herunder muligheder og begrænsninger. Samtidig har jeg ønsket at få kendskab til de mange digitaliseringsværktøjer (f.eks. dataanalyse), som vi i statslige institutioner kan benytte med henblik på at forbedre sagsbehandlingen og højne kundeoplevelsen for statslige kunder og borgerne i samfundet."

Hvad har du kunne bruge kurset til i din hverdag?
"Jeg er blevet bekræftet i, at digitalisering er et vældigt stort tema, ligesom det indeholder store potentialer. Det kan bruges til mange løsninger i den statslige sektor. Jeg er blevet mere bevidst om at tænke digitalisering ved enhver opgave fra mit ståsted i direktionssekretariatet. Det har derudover været spændende og lærerigt at høre om de øvrige kursisters erfaringer og brug af digitalisering fra deres arbejdspladser."