Introduktion til digitaliseringsklar policy

""

Tilmeld dig i CAMPUS (Med Statens SSO)

Tilmeld dig i CAMPUS (Uden Statens SSO)

På kurset bliver du særligt præsenteret for tankegangen bag digitaliseringsklar policy og lovgivning samt for redskaber til, hvordan man kan angribe arbejdet og skaber den gode proces. Dette gør dig i stand til at forstå, hvorfor man med et bredt flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning, og hvorfor det har betydning for den policy, du er med til at udvikle, hvad end du sidder i et departement eller i en styrelse.

Kurset giver dig

  • Inspiration til at se potentialer og barrierer ved digitalisering i den offentlige sektor
  • Forståelse af rationaler og principper for at udforme policy og lovgivning så den kan administreres digitalt
  • Indblik der gør dig i stand til at identificere potentialer i eget ressort og vurdere din egen rolle i arbejdet med digitaliseringsklar policy og lovgivning

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, som arbejder i et departement eller en styrelse og som indimellem er involveret i arbejde med udvikling af policy, lovgivning, strategi mv. Du er ikke it-faglig medarbejder, men du er opmærksom på, at digitalisering er en vigtig del af udviklingen af nye initiativer og vil gerne vide mere om, hvordan det kan ske.