Statens It-råd

It-rådet er sammensat af ledere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Alle medlemmerne har erfaringer med store it- eller forandringsprojekter og styring af it-systemporteføljer og kan komme med solid og kompetent rådgivning.

Rådets opgaver

It-rådet yder professionel og kompetent rådgivning for it-projekter og it-systemstyring gennem risikovurdering og review.

It-projektrådet skiftede i november 2017 navn til It-rådet som følge af 'Strategien for it-styring i staten'. Dette indikerer, at rådets rådgivning fremadrettet vil gælde for offentlige it-projekter såvel som for offentlige it-systemer. 

Læs mere om It-rådets opgaver

Rådet er nedsat på baggrund at rapporten om professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten.

Læs rapporten om professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten på fm.dk

Rådets medlemmer

It-rådet består i dag af 13 rådsmedlemmer.

Læs mere om It-rådets medlemmer

Sekretariatet

Sekretariatet for It-rådet er placeret i Ministeriernes kontor for it-styring i Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om Sekretariatet for It-rådet

Vurderingskorpset

Vurderingskorpset består af dygtige og erfarne projektledere og personer, der kan navigere i krydsfeltet mellem forretning og it. Risikovurdering og review foretages i samarbejde med vurderingspersoner fra vurderingskorpset.

Læs mere om vurderingskorpset