Rådets opgaver

Ledelsesrådgivning med fokus på tidlig håndtering af risici i it-projekter og styring af it-systemporteføljer.

It-rådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter og it-systemporteføljer med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 15 mio. kr, samt statslige myndigheders it-systemporteføljestyring.

Fokus på risikominimering

Rådet hjælper myndighederne med tidlig håndtering af risici i it-projektet, samt udfordringer ved myndighedernes it-systemporteføljestyring.

Til risikovurderinger er målet, at de ansvarlige myndigheder gennemfører it-projekter til tiden og til prisen og de forudsatte gevinster i projektets business case kan realiseres.

Reviews gennemføres med målet om, at styrke myndighedernes strategiske styring af it-systemporteføljen og derigennem sikre, at de statslige it-systemer er vedligeholdte, opdaterede og sikre.

Myndigheder indkaldes til review hvert 3. år, hvorimod myndigheden selv skal indmelde it-projekter til risikovurdering hos Digitaliseringsstyrelsen ved afslutningen af analysefasen og før anskaffelsesfasen. På baggrund af risikovurdering og review modtager myndigheden et brev fra It-rådet med en række konkrete råd og anbefalinger til myndighedens it-projekt eller it-styring. Rådet kan anbefale, at der gennemføres et eksternt review for projekter med høj risiko, hvor et medlem af rådet deltager.

Efter risikovurderingen skal myndigheden halvårligt statusrapportere for it-projektet og efter review, er der en årlig opfølgning på myndighedernes styring af it-systemporteføljen.

Genbrug og videndeling

Læring om succesfulde it-projekter og it-styring skal udbredes på tværs af staten, så erfaringerne kan gavne andre. Rådet understøtter tværstatslig videndeling ved at omsætte erfaringer fra it-systemporteføljestyring og gennemførte it-projekter til generelle anbefalinger. Derudover arbejder rådet for at skabe overblik over it-løsninger, der allerede findes i staten, for at undgå udvikling af parallelle løsninger.

Værktøjskasse til it-projekt - og systemstyring

Med udgangspunkt i risikovurderinger og reviews udleder rådet løbende generelle anbefalinger til it-projekt - og systemstyring i staten. Endvidere kan rådet pege på behov for nye metoder og vejledninger for it-projekter og it-styring, samt nye initiativer til at styrke samarbejde og dialog med statens it-leverandører.