Vurderingskorps til risikovurderinger og review

Risikovurderinger og review hos It-rådet gennemføres af et team af dygtige projektledere og personer, der kan navigere i krydsfeltet mellem forretning og it, fra både staten og det private erhvervsliv.

Dygtige vurderingspersoner med blik for risici

Risikovurderinger og review gennemføres i et samarbejde mellem et eller flere medlemmer af Statens It-råd og et team af dygtige vurderingspersoner fra både staten og det private erhvervsliv. Alle vurderingspersoner har solid erfaring med store it- og udviklingsprojekter eller kan navigere i krydsfeltet mellem forretning og it.

Kompetenceudvikling

Vurderingskorpset arbejder både med det enkelte it-projekt eller it-systemportefølje, men identificerer også risici på tværs af statens it-projekt - og systemporteføljer.

Mange vurderingspersoner har været med til adskillige risikovurderinger og oplever, at det gør dem skarpere til at styre deres egne projekter, og at de kan identificere risici tidligere i projektforløbet. Tilsvarende kompetencer forventes at følge arbejdet med reviews, som opstartes i 2019. 

Arbejdet med risikovurderinger og review har derfor stor værdi for vurderingspersonerne, og bidrager til deres egen kompetenceudvikling.

Vil du være med?

Ministeriernes projektkontor sekretariatsbetjener vurderingskorpset. Vi rekrutterer løbende og er altid interesseret i nye profiler til vurderingskorpset. Kontakt os, hvis du mener, du kan bidrage til vurderingskorpset.