Vurderingskorps til risikovurderinger og review

Risikovurderinger og review hos It-rådet gennemføres af et team af dygtige projektledere og personer, der kan navigere i krydsfeltet mellem forretning og it, fra både staten og det private erhvervsliv.

Dygtige vurderingspersoner med blik for risici

Risikovurderinger og review gennemføres i et samarbejde mellem et eller flere medlemmer af Statens It-råd og et team af dygtige vurderingspersoner fra både staten og det private erhvervsliv. Alle vurderingspersoner har solid erfaring med store it- og udviklingsprojekter eller kan navigere i krydsfeltet mellem forretning og it.

Kompetenceudvikling

Vurderingskorpset arbejder både med det enkelte it-projekt eller it-systemportefølje, men identificerer også risici på tværs af statens it-projekt - og systemporteføljer.

Mange vurderingspersoner har været med til adskillige risikovurderinger og oplever, at det gør dem skarpere til at styre deres egne projekter, og at de kan identificere risici tidligere i projektforløbet. Tilsvarende kompetencer forventes at følge arbejdet med reviews, som blev opstartet i 2019. 

Arbejdet med risikovurderinger og review har derfor stor værdi for vurderingspersonerne, og bidrager til deres egen kompetenceudvikling.

Vil du være med?

Kontor for it-styring og kompetencer sekretariatsbetjener vurderingskorpset. Vi rekrutterer løbende og er altid interesseret i nye profiler til vurderingskorpset. Kontakt os, hvis du mener, du kan bidrage til vurderingskorpset.