Status- og porteføljeoverblik

På vegne af Statens It-råd indkalder Digitaliseringsstyrelsen to gange årligt status for alle risikovurderede it-projekter.

Statens It-råd følger halvårligt fremdriften for alle statens igangværende risikovurderede it-projekter.

Læs om proces for statusrapportering for it-projekter