Systemstyring

Den statslige it-systemportefølje skal være vedligeholdt, opdateret og sikker. Det kræver ansvarlig styring af it-systemerne og det nødvendige ledelsesfokus på opgaven. På denne side finder du information om model for porteføljestyring af statslige it-systemer, reviews ved Statens It-råd samt rådgivning om outsourcet it-drift.

Kortlægning, it-handlingsplan og review

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer er obligatorisk for alle statslige myndigheder. Modellen skal understøtte de statslige myndigheder i ansvarlig styring af it-systemporteføljen. Der stilles en række obligatoriske og valgfrie dokumenter til rådighed, som myndighederne kan anvende i arbejdet med modellen. 

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer består af tre led:

  1. Kortlægning af it-systemporteføljen.
  2. Udarbejdelse af en it-handlingsplan for udvikling af porteføljen i de kommende tre år.
  3. Review af det samlede ministerområdes it-handlingsplaner ved Statens It-råd hvert tredje år.