Dokumenter, vejledning og værktøjer

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer har en række obligatoriske og valgfrie dokumenter. Du kan finde og downloade dokumenterne her på siden.

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer er blevet revideret i april 2022. Modelrevisionen har fundet sted i forbindelse med afslutningen på den første runde af reviews af statslige myndigheders it-systemporteføljer ved Statens It-råd i 2021. Det har givet anledning til en evaluering for at tilrette og forbedre modellen til det næste treårige rul af reviews.

Evalueringen har udmøntet sig i nogle konkrete forbedringspunkter, som danner grundlag for den reviderede model:

  1. mere målrettede og konkrete spørgsmål til myndighedernes porteføljer
  2. mulighed for at tilvejebringe et overblik over hele porteføljen, ikke kun udsnit af den
  3. samling af de oplysninger, myndighederne skal indsende, i færre dokumenter.

Vejledninger

DokumenttypeDokumenttitel
"PDF dokument"

Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd

Vejledningen indeholder formelle krav for deltagelse i review ved Statens It-råd, obligatoriske materialer til review samt en beskrivelse af processen før, under og efter reviewet.

Hent vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd 4.1

"PDF dokument"

Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af modellens anvendelse og udtrækning, herunder udarbejdelsen af it-handlingsplanen samt kortlægningsøvelsens seks dimensioner og dertilhørende spørgsmål.

Hent vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer 4.0

 

Obligatoriske dokumenter og værktøjer

DokumenttypeDokumenttitel

"Excel dokument"

Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik

Obligatorisk dokument der bruges til at registrere myndighedens besvarelse af de obligatoriske spørgsmål i model for porteføljestyring i staten. Datagrundlaget danner på baggrund heraf en række visninger til brug for myndighedens udarbejdelse af it-handlingsplanen. 

Myndigheder, som tidligere har været til review ved Statens It-råd, skal kontakte rådssekretariatet og få et datagrundlag udfyldt med de it-systemer, som rådet kender fra reviewet.

Hent datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik 4.0

 "Word dokument"

It-handlingsplansskabelon

Obligatorisk skabelon til udarbejdelse af myndighedens it-handlingsplan, jf. model for porteføljestyring i staten.

Hent it-handlingsplansskabelon 3.0

"Word dokument"

Skabelon til statusnotat til opfølgende møde

Notatskabelon til statusnotat til opfølgende møde med Statens It-råd om it-systemporteføljestyring.

Hent notatskabelon til statusnotat 1.0

Valgfrie dokumenter og værktøjer

DokumenttypeDokumenttitel

"PDF dokument"

Informationsfoldere om kontraktstyring

To foldere der indeholder information om kontraktkalenderen og kontraktbiblioteket.

Hent informationsfoldere 1.0

"Excel dokument"

Kontraktbibliotek

Her kan myndigheden registrere sine kontrakter samt en række metadata om kontrakterne. Kontraktbiblioteket kan understøtte myndighedens besvarelse af dimensionen Kontrakter & Sourcing i model for porteføljestyring i staten, og generer desuden en række visninger rettet mod myndighedens ledelse.

Hent kontraktbibliotek 1.0

"Excel dokument"

Kontraktbibliotek (demoversion)

Eksempel på et forhåndsudfyldt kontraktbibliotek, der kan anvendes til inspiration for myndigheden.

Hent kontraktbibliotek (demo) 1.0