Dokumenter, vejledninger og værktøjer

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer har en række obligatoriske og valgfrie dokumenter. Derudover findes en vejledning til model for porteføljestyring, samt en vejledning til reviews og rådgivning ved Statens It-råd.

Vejledninger

DokumenttypeDokumenttitel
"PDF dokument"

Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd

Vejledningen indeholder formelle krav for deltagelse i review ved Statens It-råd, obligatoriske materialer til review samt en beskrivelse af processen før, under og efter reviewet.

Hent vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd 3.0

"PDF dokument"

Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af modellens anvendelse og udtrækning, herunder udarbejdelsen af it-handlingsplanen samt kortlægningsøvelsens seks dimensioner og dertilhørende spørgsmål.

Hent vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer 3.0

 

Obligatoriske dokumenter og værktøjer

DokumenttypeDokumenttitel

"Excel dokument"

Datagrundlag til etablering af it-systemporteføljeoverblik

Obligatorisk dokument der bruges til at registrere myndighedens besvarelse af de obligatoriske spørgsmål i model for porteføljestyring i staten. Datagrundlaget danner på baggrund heraf en række visninger til brug for myndighedens udarbejdelse af it-handlingsplanen.

Hent datagrundlag 3.1

 "Word dokument"

It-handlingsplansskabelon

Obligatorisk skabelon til udarbejdelse af myndighedens it-handlingsplan, jf. model for porteføljestyring i staten.

Hent It-handlingsplansskabelon 2.1

"Excel dokument"

It-systemliste med stamoplysninger

Obligatorisk liste over alle myndighedens it-systemer inklusiv stamdata.

Hent It-systemliste med stamoplysninger 2.0

"Word dokument"

Skabelon til statusnotat til opfølgende møde

Notatskabelon til statusnotat til opfølgende møde med Statens It-råd om it-systemporteføljestyring.

Hent Notatskabelon til statusnotat 1.0

Valgfrie dokumenter og værktøjer

DokumenttypeDokumenttitel

"PDF dokument"

Informationsfoldere om kontraktstyring

To foldere der indeholder information om kontraktkalenderen og kontraktbiblioteket.

Hent informationsfoldere 1.0

"Excel dokument"

Kortlægningsværktøj

Valgfrit værktøj til understøttelse af myndighedens besvarelse af de obligatoriske spørgsmål i model for porteføljestyring i staten. Bemærk, at data indtastet i kortlægningsværktøjet kan importeres direkte i det obligatoriske datagrundlag.

Hent kortlægningsværktøj 3.2

"Excel dokument"

Kontraktbibliotek

Her kan myndigheden registrere sine kontrakter samt en række metadata om kontrakterne. Kontraktbiblioteket kan understøtte myndighedens besvarelse af dimensionen Kontrakter & Sourcing i model for porteføljestyring i staten, og generer desuden en række visninger rettet mod myndighedens ledelse.

Hent kontraktbibliotek 1.0

"Excel dokument"

Kontraktbibliotek (demoversion)

Eksempel på et forhåndsudfyldt kontraktbibliotek, der kan anvendes til inspiration for myndigheden.

Hent kontraktbibliotek (demo) 1.0

 "Word dokument"  

Tværgående notatskabelon

Departementets notat om styring på tværs af ministerområdet.

Hent tværgående notatskabelon 2.0