Model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Denne side giver en overordnet introduktion til den obligatoriske model for porteføljestyring af statslige it-systemer.

Model for porteføljestyring af statslige it-systemers formål

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer skal understøtte den enkelte myndighed i at skabe det nødvendige indblik i it-systemporteføljens tilstand, så der kan træffes beslutninger om retning og prioritering i arbejdet med it-systemerne.

""

Modellens opbygning

På ovenstående billede ses modellens opdeling i kortlægningsdimensionerne og it-handlingsplanen.

Kortlægningsdimensionerne

Kortlægningsdimensionerne består af 6 dimensioner:

  1. Forretningsunderstøttelse
  2. Teknisk tilstand
  3. Dokumentation og viden
  4. Økonomi
  5. Kontrakter og sourcing
  6. Sikkerhed

Læs mere om kortlægningsdimensionerne

Kortlægningen danner grundlag for udfærdigelsen af it-handlingsplanen.

It-handlingsplanen

It-handlingsplanen er et fremadskuende dokument, der skal sætte retning for myndighedens strategiske styring af it-systemporteføljen.

For at læse mere om de to dele af modellen kan du trykke på undersiderne 'Kortlægningsdimensioner' og 'Handlingsplan' eller læse i vejledningen til model for porteføljestyring af statslige it-systemer i boksen 'Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer '.

Læs mere om it-handlingsplanen

Review

Topledelsen i myndigheden skal hvert tredje år igennem et review ved Statens It-råd, som tager udgangspunkt i myndighedens it-handlingsplan. Det er obligatorisk for den øverste ledelse (styrelsesdirektøren eller lignende) at deltage i reviewet.

Forud for review ved Statens It-råd tilbyder It-rådets sekretariat at afholde møder med henblik på at supportere myndigheden i forberedelsen til reviewet. Desuden tilbydes der et rammesættende møde mellem medlemmer af It-rådet og myndighedens topledelse, som giver mulighed for en fælles forventningsafstemning forud for reviewet.

Review ved It-rådet tilrettelægges dialogbaseret og er henvendt til myndighedens øverste ledelse.

Dialogen mellem myndigheden og It-rådet sker på dialogmødet og tager afsæt i it-handlingsplanen, der omhandler myndighedens styring af it-systemporteføljen.

Som en del af reviewet modtager myndigheden efter dialogmødet et anbefalingsbrev fra It-rådet med anbefalinger til det fremadrettede arbejde med it-systemporteføljen. Efter reviewet pågår en opfølgning.

Vejledning

Der stilles to vejledninger til rådighed, som myndighederne kan bruge i forbindelse med review; Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer og Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd.

Vejledningerne har til formål at informere om og understøtte myndighedernes arbejde i forbindelse med review og forberedelsen hertil.

Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer beskriver modellen og dens dimensioner.

Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd beskriver reviewprocessen samt krav til materialer, obligatoriske møder, deadlines og tidshorisonter for arbejdet.

Se oversigt over alle dokumenter og værktøjer i modellen