Model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Denne side giver en overordnet introduktion til den obligatoriske model for porteføljestyring af statslige it-systemer.

Model for porteføljestyring af statslige it-systemers formål

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer skal understøtte den enkelte myndighed i at skabe det nødvendige indblik i it-systemporteføljens tilstand, så der kan træffes beslutninger om retning og prioritering i arbejdet med it-systemerne.

""

Modellens opbygning

På ovenstående billede ses modellens opdeling i kortlægningsdimensionerne og it-handlingsplanen.

Kortlægningsdimensionerne

Kortlægningsdimensionerne består af 6 dimensioner:

  1. Forretningsunderstøttelse
  2. Teknisk tilstand
  3. Dokumentation og viden
  4. Økonomi
  5. Kontrakter og sourcing
  6. Sikkerhed

Læs mere om kortlægningsdimensionerne

Kortlægningen skal munde ud i it-handlingsplanen.

It-handlingsplanen

It-handlingsplanen er et fremadskuende dokument, der skal sætte retning for myndighedens strategiske prioritering drift- og vedligeholdelsesaktiviteter for it-systemporteføljen.

For at læse mere om de to dele af modellen kan du trykke på undersiderne 'Kortlægningsdimensioner' og 'Handlingsplan' eller læse i vejledningen til model for porteføljestyring af statslige it-systemer i boksen 'Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer '. 

Læs mere om it-handlingsplanen

Review

Topledelsen i myndigheden skal hvert tredje år igennem et review af myndighedens handlingsplan hos Statens It-råd. Det er obligatorisk for den øverste ledelse (styrelsesdirektøren eller lignende) at deltage i reviewet.

Forud for review ved Statens It-råd tilbyder It-rådets sekretariat at afholde statusmøder med henblik på at supportere myndigheden i forberedelsen til reviewet. En del af forberedelsen består desuden i et rammesættende møde mellem medlemmer af It-rådet og myndighedens topledelse, som giver mulighed for en fælles forventningsafstemning forud for reviewet.

Review ved It-rådet tilrettelægges dialogbaseret og er henvendt til myndighedens øverste ledelse.

Dialogen mellem myndigheden og It-rådet sker på dialogmødet og tager afsæt i it-handlingsplanen, der omhandler myndighedens styring af it-systemporteføljen.

Som en del af reviewet modtager myndigheden efter dialogmødet et anbefalingsbrev fra It-rådet med anbefalinger til det fremadrettede arbejde med it-systemporteføljen. Efter reviewet pågår en opfølgning.

Vejledningen har til formål at informere om og understøtte myndighedernes arbejde i forbindelse med review og forberedelsen hertil. Vejledningen uddyber formelle processer omkring review ved It-rådet, herunder forberedelse, review og opfølgning. Derudover indeholder vejledningen konkrete beskrivelser af, hvilket materiale myndighederne skal indsende, generelle deadlines og tidshorisonter for arbejdet.

Se oversigt over alle dokumenter og værktøjer i modellen