Systemstyring

Den statslige it-systemportefølje skal være vedligeholdt, opdateret og sikker. Det kræver ansvarlig styring af it-systemerne og det nødvendige ledelsesfokus på opgaven. På denne side finder du information om modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer, reviews ved Statens It-råd samt rådgivning om outsourcet it-drift.

Kortlægning, it-handlingsplan og review

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer er obligatorisk for alle statslige myndigheder. Modellen skal understøtte de statslige myndigheder i ansvarlig styring af it-systemporteføljen. Der stilles en række obligatoriske og valgfrie dokumenter til rådighed, som myndighederne kan anvende i arbejdet med modellen. 

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer består af tre led:

  1. Kortlægning af it-systemporteføljen.
  2. Udarbejdelse af en it-handlingsplan for udvikling af porteføljen i de kommende tre år.
  3. Review af det samlede ministerområdes it-handlingsplaner ved Statens It-råd hvert tredje år.
Denne figur viser en cyklisk model over hvordan reviews foregår. Det foregår i en treårig cyklus, der går videre til en kortlægning. Denne kortlægning indebærer en it-handlingsplan. It-handlingsplanen udgøres af økonomi, sourcing og kontrakter,  sikkerhed, forretningsunderstøttelse, teknisk tilstand samt dokumentation og viden. Figuren illustrerer ligeledes at denne it-handlingsplan skal vedligeholdes løbende. Når it-handlingsplanen er på plads kan en myndighed gå til review. Figuren illustrerer at denne cyklus fortsætter hvert tredje år.

Arbejdet påbegyndes

Myndighederne skal kortlægge it-systemporteføljen og udarbejde en it-handlingsplan. I januar 2019 påbegyndtes reviews af ministerområdernes samlede it-handlingsplaner. Reviewprocessen vil som udgangspunkt indgå i en treårig cyklus, men indfasning af model for porteføljestyring af statslige it-systemer og den dertilhørende påbegyndelse af reviews vil ske over to år i 2019 og 2020. 

Alle myndigheder får som udgangspunkt seks måneder til at kortlægge it-systemporteføljen og udarbejde it-handlingsplaner – og størstedelen får væsentlig længere tid.

Hvis du er interesseret i at læse mere om vores modeller, værtøjer eller retningslinier, kan du finde mere information ved at følge nedenstående direkte links.

Læs mere om model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Se oversigt over alle dokumenter og værktøjer i modellen