Porteføljeoverblik over statens outsourcede it-driftskontrakter

Rådgivningssekretariatet gennemførte i 2013 og 2014 et porteføljeoverblik over statens største outsourcede it-driftskontrakter.

Statusrapporter for statens outsourcede it-drift

Statusrapport 1. halvår 2014

Statusrapporten for 1. halvår 2014 viser, at der fortsat er behov for professionalisering af statens outsourcede it-drift.

36 kontrakter indgår i rapporten, og der er i første halvår 2014 fundet årlige besparelser på 6,6 mio. kr. Det svarer til 14,2 pct. af omkostningerne til de seks it-driftskontrakter, hvor der er gennemført professionaliseringstiltag.

Isoleret set er det et flot resultat, men kun fire myndigheder har haft fokus på at spare penge, enten ved at genudbyde, eller ved at optimere omkostninger eller leverancer i den eksisterende kontrakt.

Hent statusrapport for 1. halvår 2014

Statusrapport 2013

Statusrapporten konkluderer, at der via indsatsen på it-driftsområdet er skabt et større fokus på it-drift, og at nogle myndigheder har realiseret betydelige gevinster ved kontraktoptimering og genudbud.

38 kontrakter indgår i rapporten.

Hent statusrapport for 2013