Dokumenter og vejledninger

Her kan du hente de obligatoriske dokumenter i statens it-projektmodel og få et overblik over yderligere valgfrie vejledninger, procesguider og støtteværktøjer.

Vejledninger til it-projektmodel og risikovurdering

Der er to overordnede vejledninger, som du bør orientere dig i, når du starter et it-projekt. De udgør et godt udgangspunkt for tilrettelæggelse af it-projekter. 

 

Dokumenttype

Dokumenttitel

"PDF"

Vejledning til statens it-projektmodel

Hent vejledning om statens it-projektmodel 1.1  

"PDF"

Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens it-råd

Hent vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd 1.2

 

Obligatoriske styringsdokumenter

Alle it-projekter skal benytte de obligatoriske styringsdokumenter, uanset om projektet skal risikovurderes. Disse dokumenter er gennemgående i hele projektets forløb.

 

Dokumenttype

Dokumenttitel 

"Word dokument"

Projektgrundlag inkl. vejledning

Projektets gennemgående styringsdokument

Hent projektgrundlag 2.0

"Excel dokument"

Risikotjekliste

En tjekliste til afdækning af typiske risikoområder

Hent risikotjekliste 1.0 

"Excel dokument"

Risikolog inkl. vejledning

En oversigt over projektets risici og mitigerende handlinger

Hent risikolog 1.3.3

"Word dokument"

Styregruppeaftale inkl. vejledning

Aftale med beskrivelse af medlemmernes ansvar og opgaver

Hent styregruppeaftale 1.1 

"Word dokument"

Business case grundlag inkl. vejledning

Beskrivelse af projektets investeringsrationale og dets forudsætninger

Hent business case grundlag 1.0

"Excel dokument"

"PDF dokument"

 

 

 

 

 

 

     "Excel dokument"     

 

 

 

 

 

Business case modellen

Projektets investeringsrationale nedbrudt i scenarier og leverancer.

Benyt versionstjekket i modellen til fremadrettet at sikre nyeste version.

Hent business case modellen 3.6.2

Hent vejledning til brug af business case i staten 1.2

Business case model version 4.0 og frem

I 2019 har Ministeriernes kontor for it-styring opstartet en revision af Statens business case model med henblik på at forsimple og forenkle modellen. Første betaversion er nu klar, hvor forsiden og strukturen i business casen er forenklet og forsimplet, så det er mere intuitivt at udfylde en business case. 

Ministeriernes kontor for it-styring vil løbende i 2020 forsætte med forenklingsarbejdet, og vi arbejder på at kunne udgive en fuld model senere på året.

Denne version af business case modellen er ikke færdigudviklet, og det vil derfor i forbindelse med risikovurderingsprocessen ved It-rådet fortsat være version 3.6.2, som skal anvendes.

Du kan få adgang til betaversionen af business case model version 4.0 ved at tage kontakt til os pr. mail: .

 

Temavejledninger

Temavejledningerne sætter fokus på centrale elementer i projektgennemførelsen og kan understøtte projektlederen i forskellige projektdiscipliner. Du kan blandt andet finde vejledninger til gevinstrealisering, risikostyring og agile udviklingsmetoder.

Gå til valgfrie temavejledninger

Procesguider og støtteværktøjer

Statens it-projektmodel stiller to procesguider til rådighed: En drejebog til gevinstrealisering og en drejebog til styregruppe kick-off. Drejebøgerne er praktiske 'hands on'-redskaber til projektlederen til facilitering af workshops om gevinstanalyse og styregruppeaftale. Derudover stilles tre værktøjer til rådighed for projektlederen: Et værktøj til produktnedbrydning, en kommunikationsplan og en nøgletalsberegner.

Gå til valgfrie procesguider og støtteværktøjer