Dokumenter og vejledninger

Her kan du hente de obligatoriske dokumenter i statens it-projektmodel og få et overblik over yderligere valgfrie vejledninger, procesguider og støtteværktøjer.