Dokumenter og vejledninger

Her kan du hente de obligatoriske dokumenter i statens it-projektmodel og få et overblik over yderligere valgfrie vejledninger, procesguider og støtteværktøjer.

Vejledninger til it-projektmodel og risikovurdering

Der er to overordnede vejledninger, som du bør orientere dig i, når du starter et it-projekt. De udgør et godt udgangspunkt for tilrettelæggelse af it-projekter.

 

Dokumenttype

Dokumenttitel

"PDF"

Vejledning til statens it-projektmodel

Hent vejledning om statens it-projektmodel 1.3

"PDF"

Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd

Hent vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd 1.4

 

Obligatoriske styringsdokumenter

Alle it-projekter skal benytte de obligatoriske styringsdokumenter, uanset om projektet skal risikovurderes. Disse dokumenter er gennemgående i hele projektets forløb.

 

Dokumenttype

Dokumenttitel 

"Word dokument"

Projektgrundlag inklusiv vejledning

Projektets gennemgående styringsdokument

Hent projektgrundlag 2.1

"Excel dokument"

Risikotjekliste

En tjekliste til afdækning af typiske risikoområder

Hent risikotjekliste 1.1

"Excel dokument"

Risikolog inklusiv vejledning

En oversigt over projektets risici og mitigerende handlinger

Hent risikolog 1.3.3

"Word dokument"

Styregruppeaftale inklusiv vejledning

Aftale med beskrivelse af medlemmernes ansvar og opgaver

Hent styregruppeaftale 1.1

"Word dokument"

Business case grundlag inklusiv vejledning

Beskrivelse af projektets investeringsrationale og dets forudsætninger

Hent business case grundlag 4.1.1

"Excel dokument"

"PDF dokument"

Business case modellen

Projektets investeringsrationale nedbrudt i scenarier og leverancer.

Hent business case modellen 4.1.4

Hent vejledning til brug af business case i staten

Hent log over kendte fejl i business case modellen

 

Temavejledninger

Temavejledningerne sætter fokus på centrale elementer i projektgennemførelsen og kan understøtte projektlederen i forskellige projektdiscipliner. Du kan blandt andet finde vejledninger til gevinstrealisering, risikostyring og agile udviklingsmetoder.

Gå til valgfrie temavejledninger

Procesguider og støtteværktøjer

Statens it-projektmodel stiller to procesguider til rådighed: En drejebog til gevinstrealisering og en drejebog til styregruppe kick-off. Drejebøgerne er praktiske 'hands on'-redskaber til projektlederen til facilitering af workshops om gevinstanalyse og styregruppeaftale. Derudover stilles tre værktøjer til rådighed for projektlederen: Et værktøj til produktnedbrydning, en kommunikationsplan og en nøgletalsberegner.

Gå til valgfrie procesguider og støtteværktøjer