Digitaliseringsstyrelsen

I front for et mere digitalt Danmark

""

Bedre offentlig service

I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi for et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder.

Læs mere om os

Nyt fra Digitaliseringsstyrelsen

""

Statens Digitaliseringsakademi

Har du kompetencerne til at udnytte digitaliseringens muligheder?

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder målrettede og praksisnære kurser samt oplæg, vejledning og sparring, der bidrager til at styrke dine digitale kompetencer.

Uanset om du er ny i staten eller har mange års erfaring, om du arbejder med policy-udvikling eller står i spidsen for et it-projekt, så er Statens Digitaliseringsakademi relevant for dig.

Gå til Statens Digitaliseringsakademi

 

""

National strategi for kunstig intelligens

Strategien sætter retningen for, hvordan Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

Læs mere om National strategi for kunstig intelligens

""

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Strategien beskæftiger sig blandt andet med brugervenlighed, genbrug af data, it-arkitektur, vækst, sikkerhed og digitale kompetencer.

Læs mere om digitaliseringsstrategien

""

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Ny model skal understøtte en mere ansvarlig og sikker styring af statens it-systemer. Det samme skal en udvidelse af Statens It-råds portefølje til også at omfatte reviews af ministerområders it-systemstyring.

Læs mere om model og review