Digitaliseringsstyrelsen

I front for et mere digitalt Danmark

""

Bedre offentlig service

I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi for et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder.

Læs mere om os

Nyt fra Digitaliseringsstyrelsen

""

Digital service i verdensklasse

Regeringen lancerer som led i Sammenhængsreformen udspillet ”Digital service i verdensklasse”. Reformen skal ved hjælp af digitalisering og nye teknologier udvikle den offentlige sektor, så borgere og virksomheder kan få en mere sammenhængende og tidsvarende digital service.

Læs mere om Digital service i verdensklasse

""

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning vejleder ministerierne om at udforme ny lovgivning, der kan understøttes digitalt.

Læs om digitaliseringsklar lovgivning

""

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Strategien beskæftiger sig blandt andet med brugervenlighed, genbrug af data, it-arkitektur, vækst, sikkerhed og digitale kompetencer.

Læs mere om digitaliseringsstrategien

""

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Ny model skal understøtte en mere ansvarlig og sikker styring af statens it-systemer. Det samme skal en udvidelse af Statens It-råds portefølje til også at omfatte reviews af ministerområders it-systemstyring.

Læs mere om model og review