Nyhedsbreve

Digitaliseringsstyrelsen udsender flere forskellige nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig et eller flere af nyhedsbrevene her på siden.

Oversigt over nyhedsbreve

Seneste nyheder og temaer inden for offentlig digitalisering.

Nyheder om nye løsninger med relevans for digitalt udfordrede borgere, digital sikkerhed og nyt fra Netværk for digital inklusion. Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om måneden.

Nyheder rettet særligt mod tjenesteudbydere og brugerorganisationer om alle vigtige aspekter omkring overgangen til MitID og MitID Erhverv.

Nyheder særligt rettet mod myndigheder og leverandører om funktionalitet, kommende releases, webinarer samt gode råd til anvendelse af Digital Post. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvis.

Nyheder om initiativerne i strategien, blandt andet initiativer i forhold til styring af it-projekter, porteføljestyring af statslige it-systemer og kompetenceudvikling.

Nyheder om krav til webtilgængelighed, de nyeste vejledninger og løbende status på WCAG.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet får du information om nye tiltag målrettet it-frivillige, og du bliver løbende opdateret med viden om brugbare værktøjer og materialer, som du kan bruge til vejledning og undervisning. Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året.  

Sådan behandler vi data

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34051178

3392 5200

I Finansministeriets koncern er de koncernfælles funktioner, herunder Koncernkommunikation, samlet i Økonomistyrelsen. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen og Økonomistyrelsen fælles dataansvarlige for de personoplysninger, der behandles om dig i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet.

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at kunne udsende det nyhedsbrev, som du har tilmeldt dig. Herudover kan dine data anvendes i anonymiseret form til statistiske formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Personoplysningerne bliver behandlet med samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykke gives i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger
    • E-mail adresse

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Abonnenter på nyhedsbreve kan til en hver tid afmelde deres abonnement. Personoplysningerne slettes automatisk senest 14 dage efter at nyhedsbrevet er afmeldt.

Du kan altid trække din tilmelding til et nyhedsbrev tilbage. Det kan du enten gøre ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af et af de nyhedsbreve, du har modtaget, eller ved at vælge det eller de nyhedsbreve, du ønsker at afmelde i tilmeldingsboksen her på siden, indtaste din e-mail-adresse og trykke Frameld. Herved slettes dine personoplysninger automatisk senest 14 dage efter at frameldingen er foretaget.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Tilmeld dig et eller flere af vores nyhedsbreve

Sæt flueben ved de nyhedsbreve du ønsker at tilmelde eller framelde.