SMV:Digital

SMV:Digital hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til et digitalt løft af forretningen. Det kan fx være ved at automatisere produktionen eller manuelle rutineopgaver, opruste it-sikkerheden eller bruge data til at skabe bedre kundeoplevelser, optimere ressourceforbruget eller andet.

I SMV:Digital kan virksomheder søge tilskud til privat rådgivning til at afklare potentialerne ved digitalisering i deres virksomhed, til at finde den rette løsningsudbyder samt til at få hjælp under implementering. Virksomheder kan også søge tilskud til investeringer i digitale løsninger.

For at hjælpe virksomheder godt i gang giver SMV:Digital inspiration gennem eksempler på andre virksomheders digitaliseringer og vejledninger om digital forretningsudvikling.

Og for at hjælpe virksomheder godt igennem et digitalt projekt giver SMV:Digital virksomhederne viden undervejs processen. Denne viden stammer fra erfaringer fra andre virksomheders projekter i SMV:Digital. SMV:Digital blev etableret i 2018 og har mellem 2018-2022 økonomisk støttet knap 6.000 digitale projekter i SMV’er.

SMV:Digital drives af Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med alle landets erhvervshuse. Erhvervsstyrelsen varetager afrapportering og udbetaling af tilskud i programmet. SMV:Digital er også en del af Virksomhedsprogrammet, som er igangsat af Danmarks Er-hvervsfremmebestyrelse.

SMV:Digital er finansieret gennem Finansloven, en række EU-programmer (aktuelt EU’s genopretningsfacilitet og EU’s Regionalfond) samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om SMV:Digital her.

Til at rådgive om den løbende udvikling af SMV:Digital har digitaliserings- og ligestillingsministeren udpeget Rådet for SMV:Digital, som består af repræsentanter fra virksomheder, erhvervs- og lønmodtagerorganisationer samt eksperter i digitalisering.

Rådet har bl.a. til opgave at rådgive om udvikling af SMV:Digitals tilbud, så de imødekommer SMV’ers forskellige behov på tværs af fx brancher, virksomhedsstørrelse og digitaliseringsniveau og hvordan SMV:Digital gøres relevant i en travl hverdag hos SMV’er, og herunder hvordan det gøres enkelt og brugervenligt at tilgå SMV:Digital.


Rådet for SMV:Digital består af følgende medlemmer:

• Peter Rosenkrands, CEO og ejer, Proplast A/S (formand)

• Inge V. Kristensen, Økonomi- og IT-chef, Unilite A/S

• Kim Koertsen, Direktør og ejer, DanRobotics A/S

• Laura Vilsbæk, Selvstændig inden for digital og strategisk forret-ningsudvikling

• Lene Skyggelund, Chief Administrative Officer, Ven-To

• Jan Damsgaard, Professor, Institut for Digitalisering, Copenhagen Business School

• Louise Harder Fischer, Lektor, Institut for Business IT og forsker i ledelse og digital transformation, IT-Universitetet

• Mette Neville, Professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

• Anette Vainer, Country Manager, Fortinet Denmark, IT-Branchen

• Emil Drevsfeldt Nielsen, Erhvervspolitisk Chef, Dansk Metal

• Frederikke Saabye, konst. Digitaliseringspolitisk fagchef, Dansk Erhverv

• Jens Nedergaard, Business Developer, Danish Sound Cluster, IDA

• Jes Lerche Ratzer, Chef for erhvervsfremme, Dansk Industri

• Kathrine Blæsbjerg Sørensen, Chefkonsulent, Forskning & Innova-tion, Landbrug & Fødevarer

• Lars Fremerey, Udviklingschef, public affairs, GTS-foreningen

• Mette Høgh, Formand for HK Handel, HK

• Niklas Winther, Chefkonsulent, SMVdanmark

 

Læs mere om rådet for SMV:Digital her.