Standardkontrakter

Staten har 4 standardkontrakter, der har til formål at sikre et fælles kontraktparadigme i forbindelse med indkøb og udvikling af it-systemer på tværs af staten.

Der findes 4 forskellige standardkontrakter, som har hvert sit anvendelsesområde. K04 er den mest anvendte.

K04

K04 er beregnet til drift af it-systemer.
Læs mere om K04

Digitaliseringsstyrelsen gør opmærksom på, at K01, K02 og K03 på flere områder ikke længere er tidssvarende. Brug af disse kontrakter forudsætter derfor, at myndigheden foretager en række tilpasninger i den enkelte kontrakt.

K01

K01 er målrettet leverance af standardprodukter, hvortil der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger.
Læs mere om K01

K02

K02 er velegnet til større komplekse it-projekter, som indebærer faseopdelte delleverancer.
Læs mere om K02

K03

K03 er velegnet til it-projekter, hvori der anvendes agile udviklingsmetoder.
Læs mere om K03