Digital grøn omstilling

Digitalisering er et afgørende redskab i den grønne omstilling af samfundet. I de kommende år skal brugen af data og ny teknologi bidrage til at sikre et stærkt digitalt bidrag til en grønnere fremtid.

Anvendelse af data og ny teknologi

Danmark har sat ambitiøse mål for den grønne og digitale omstilling af samfundet. Digitalisering, data og nye teknologier rummer et stort potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser og hjælpe samfundet med at tilpasse sig klimaforandringer.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder i tæt samspil med kommuner og regioner for at øge anvendelsen af data og nye teknologier, som kan bidrage til den grønne omstilling. Det sker for eksempel gennem en række signaturprojekter med nye teknologier.

Signaturprojekterne afprøver blandt andet, hvordan datadrevne løsninger kan optimere forbruget af varme og energi i offentlige bygninger. De tester også, hvordan algoritmer kan forbedre flådestyring og kørselsmønstre, og om kunstig intelligens kan understøtte varsling af oversvømmelser.

Læs mere om signaturprojekterne

Grønne datacentre

Digitalisering er et vigtigt redskab i den grønne omstilling, men digitale løsninger og data medfører også i sig selv et stigende energiforbrug. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen som led i regeringens strategi for grønne indkøb undersøgt, hvordan offentlige myndigheder kan stille grønne krav i deres indkøb af dataopbevaring- og behandling.

Undersøgelsen peger på EU’s grønne indkøbskriterier for datacentre, serverrum og cloudservices som en relevant mulighed for at stille grønne krav. Kriterierne vil blive afprøvet i udvalgte offentlige indkøbsprocesser i løbet af 2022 og første del af 2023.

Læs mere om initiativet "Grønne datacentre"

Bredt samarbejde

Arbejdet med digital grøn omstilling involverer samarbejde med mange partnere og interessenter. For at sikre fortsat udvikling af digitale løsninger, der understøtter grøn omstilling, samarbejder Digitaliseringsstyrelsen blandt andet tæt med andre ministerier, kommuner og regioner.

Derudover deltager Digitaliseringsstyrelsen i samarbejdet om digital grøn omstilling i Nordisk Ministerråd og EU. I 2021 blev der på efterspørgsel fra Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR DIGITAL) udarbejdet en rapport om den digitale grønne omstilling i de Nordisk-Baltiske lande, der peger på en række potentialer for øget nordisk samarbejde på området.

Find rapporten "A study of the digital green transition in the Nordic-Baltic countries" på norden.org