Digital grøn omstilling

Digitalisering er et afgørende redskab i den grønne omstilling af samfundet. I de kommende år skal brugen af data og ny teknologi bidrage til at sikre et stærkt digitalt bidrag til en grønnere fremtid.

Anvendelse af data og ny teknologi

Danmark har sat ambitiøse mål for den grønne og digitale omstilling af samfundet. Digitalisering, data og nye teknologier rummer et stort potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser og hjælpe samfundet med at tilpasse sig klimaforandringer.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder i tæt samspil med kommuner og regioner for at øge anvendelsen af data og nye teknologier, som kan bidrage til den grønne omstilling. Det sker for eksempel gennem en række signaturprojekter med nye teknologier.

Signaturprojekterne afprøver blandt andet, hvordan datadrevne løsninger kan optimere forbruget af varme og energi i offentlige bygninger. De tester også, hvordan algoritmer kan forbedre flådestyring og kørselsmønstre, og om kunstig intelligens kan understøtte varsling af oversvømmelser.

Læs mere om signaturprojekterne

Grøn databehandling og -opbevaring

Digitalisering er et vigtigt redskab i den grønne omstilling, men digitale løsninger og data medfører også i sig selv et stigende energiforbrug. En afdækning af området viser imidlertid, at offentlige myndigheder kun i mindre grad har blik for grønne hensyn, når de køber it-systemer samt investerer i og anvender serverrum, datacentre og cloudtjenester.

Som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2022-25 er initiativet ”Grøn databehandling og -opbevaring” derfor blevet igangsat. Initiativet skal identificere, udvikle og udbrede best practice for energieffektivitet og bæredygtighed for databehandling og -opbevaring blandt andet i forhold til anskaffelse, anvendelse og drift af fysisk infrastruktur og software.

Som et første skridt styrkes samarbejdet om grønne offentlige indkøb. Der er blandt andet gennemført en fællesoffentlig, koordineret afprøvning af EU’s grønne indkøbskriterier (GPP-kriterier) for datacentre, serverrum og cloudtjenester.

Læs mere om initiativet "Grøn databehandling og –opbevaring"