Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

""

Se den fællesoffentlige strategi for 2022 til 2025

Hent den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022 til 2025

Digitalisering er en del af svaret på tidens store samfundsudfordringer

Stat, kommuner og regioner har siden 2001 samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022 til 2025 har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor.

Ansvarlig anvendelse af data og ny teknologi er et vigtigt værktøj, der kan bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund og understøtte udviklingen af velfærdssamfundet, herunder også vores sundhedsvæsen.

Organisering af samarbejdet

Arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er organiseret i tre styregrupper med Partsforum, hvor staten, KL og Danske Regioner mødes på direktionsniveau, som øverste organ.

Læs mere om Partsforum

Tidligere strategier

Offentlig digitalisering i Danmark har indtil videre været drevet af fem forskellige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Læs mere om historikken for fællesoffentlig digitalisering

Hent tidligere digitaliseringsstrategier