Offentliggørelse af indkøb

Statslige institutioner er forpligtet til at offentliggøre sine planer om kommende, større indkøb på udbud.dk.

Udbud og annonceringer

Digitaliseringsstyrelsens udbud og annonceringer bliver offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens platform udbud.dk.

Læs mere på udbud.dk (Vælg Indkøbsplaner og Digitaliseringsstyrelsen)

Annonceringsforpligtelse

Statslige institutioner er forpligtet til at offentliggøre sine planer om kommende, større indkøb (indkøbsplaner) på Udbud.dk (jf. § 5 i cirkulære om indkøb i staten).

Denne ”varsling” går således forud for selve udbudsannonceringerne på udbud.dk. Formålet at give leverandørerne bedre mulighed for at tilrettelægge deres tilbud.

Forpligtelsen til indberetning af indkøbsplaner omfatter:

  • Indkøb over tærskelværdien for EU-udbud: 1.072.094 kr.
  • Indkøb under tærskelværdien for EU-udbud med grænseoverskridende interesse. 

Indkøbsplanerne vil blive opdateret på udbud.dk halvårligt eller i takt med at status på allerede annoncerede indkøbsplaner ændres.