Privatlivspolitik for Digitaliseringsstyrelsen

I Digitaliseringsstyrelsens privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. I privatlivspolitikken gives der desuden information om hvilke særlige rettigheder du som registeret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, og det er vores kerneopgave at bidrage til at udvikle og gennemføre regeringens målsætninger på digitaliseringsområdet. I Digitaliseringsstyrelsen står vi i spidsen for en ambitiøs digital udvikling af Danmark, der skaber værdi for borgere, virksomheder og offentlige organisationer og bidrager med løsninger på samfundets store udfordringer.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Personoplysninger om borgerne indhentes og behandles som led i Digitaliseringsstyrelsens varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Der vil derfor blive behandlet en række personoplysninger om dig, når du kontakter Digitaliseringsstyrelsen.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside samt eventuelle henvendelser rettet til Digitaliseringsstyrelsen. Ved behandling af personoplysninger som sker i systemer, som Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig, for henvises til de særskilte oplysningstekster.  

Derudover behandler Digitaliseringsstyrelsen personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service som offentlig myndighed.

Når du som borger besøger Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens brug af cookies

For at kunne modtage Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev, skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Endelig behandler Digitaliseringsstyrelsen personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser og i forbindelse med konkrete sager som behandles hos Digitaliseringsstyrelsen. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger, blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Hvis du som borger har en konkret sag hos Digitaliseringsstyrelsen, vil der blandt andet blive indsamlet oplysninger i form af navn, adresse, og eventuelt CPR-nummer samt oplysninger om den konkrete henvendelse. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Retsgrundlag

  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med henvendelser følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbrev følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med henvendelser vil Digitaliseringsstyrelsen behandle dit navn, e-mail og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen (f.eks. navnet på din arbejdsplads, såfremt det er relevant for din henvendelse). I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev vil Digitaliseringsstyrelsen alene behandle din e-mailadresse.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Digitaliseringsstyrelsen vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning. Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Digitaliseringsstyrelsen, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Digitaliseringsstyrelsen ikke sker krypteret. Du bør derfor bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne for eksempel være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan altid trække din tilmelding til et nyhedsbrev tilbage. Det kan du enten gøre ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af et af de nyhedsbreve, du har modtaget, eller ved at vælge det eller de nyhedsbreve, du ønsker at afmelde i tilmeldingsboksen her på siden, indtaste din e-mail-adresse og trykke Frameld. Herved slettes dine personoplysninger automatisk senest 14 dage efter at frameldingen er foretaget.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Såfremt Digitaliseringsstyrelsen anvender afgørelser der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktboksene på denne side.

Klager

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk