Om Digitaliseringsstyrelsen

Her kan du læse mere om os, vores arbejde og ansvarsområder.

Danmark har siden årtusindeskiftet gennemgået en digital omstilling af den offentlige service. Ambitionen har hele vejen været at gøre det lettere at være borger og drive virksomhed i Danmark og hjælpe myndigheder med at levere en god offentlig service.

Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, og det er vores kerneopgave at bidrage til at udvikle og gennemføre regeringens målsætninger på digitaliseringsområdet.

Det er de politiske visioner i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025, regeringens digitaliseringsstrategi 2024-2027 og den nationale strategi for cyber og informationssikkerhed, der udgør de overordnede rammer for vores arbejde. Vi arbejder hver dag for fortsat at indrette den offentlige service, så alle uanset digitale kompetencer, har lige adgang til velfærdssamfundet, ligesom vi arbejder for at sikre et digitalt fundament, der står mål med nye digitale trusler. Det er vores ambition, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for.

I Digitaliseringsstyrelsen udvikler og driver vi centrale nationale digitale løsninger som MitID, MitID Erhverv, Digital Post, NemKonto og borger.dk. Vi står også bag kørekort- og sundhedskort-appen. Det er løsninger, som de fleste borgere, virksomheder og myndigheder kender fra deres dagligdag.

Vi driver den digitale udvikling i tæt samarbejde med kommuner, regioner, andre statslige institutioner, og vi samarbejder tæt med private aktører.

I Digitaliseringsstyrelsen har vi mange roller:

  • Vi sætter strategisk retning
  • Vi udvikler, driver og udbreder digitale løsninger
  • Vi analyserer og afprøver
  • Vi vejleder og formidler
  • Vi udarbejder og implementerer lovgivning
  • Vi fører tilsyn

Vi er omkring 400 ansatte, der alle er lokaliseret tæt ved Kongens Nytorv på Landgreven 4 i København.