Mål- og resultatplan

Hvert år indgår Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen en plan for, hvilke resultater og leverancer Digitaliseringsstyrelsen skal opnå.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2024. Planen indeholder resultatmål inden for temaerne udvikling og perspektiv, ordentlighed og bæredygtighed samt sikker drift.

I 2024 har Digitaliseringsstyrelsen blandt andet fokus på at drifte og udvikle en tidssvarende digital infrastruktur og fortsat skabe større brugervenlighed og inklusion i den offentlige digitale sektor.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder endvidere for udbredelsen af ny teknologi i det offentlige og hos virksomheder.

Resultatplanen indeholder derudover mål om øget viden om cookie-reglerne samt om at sikre et højt sikkerhedsniveau gennem styrket cyber- og informationssikkerhedstiltag målrettet både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.