Digital inklusion

Digitalisering for alle

For bedre at kunne ruste borgerne til at kunne begå sig sikkert digitalt, er det nødvendigt
at kende til de udfordringer, som borgerne oplever i mødet med den digitale
verden. Digital inklusion er nemlig en opgave, som skal løses i fællesskab.

Seneste nyt

Som samfund har vi et ansvar for at udnytte potentialerne i den digitale udvikling. Det skal bidrage til bedre velfærd, vækst og til den grønne omstilling. Danmark skal forblive et digitalt foregangsland. Men med det følger også en forpligtelse til at skabe gode rammer for de borgere, der er udfordret af digitaliseringen. 

Der vil altid være mennesker, der har svært ved at være digitalt selvhjulpne, eller som har særlige behov som digitale brugere. Derfor er digital inklusion en opgave, som vi hele tiden skal have fokus på, når vi digitaliserer, og en vigtig prioritet på tværs af den offentlige sektor. 

Det kan du læse meget mere om her på siderne. Har du fx set:

Digitaliseringsministeren har netop lanceret nye principper for digital inklusion

Kursen for arbejdet med digital inklusion sættes af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs om tilskudspuljen der skal understøtte frivilliges arbejde

Læs analysen "Digital inklusion i det digitaliserede samfund" 

Brugeroplevelse

De rette værktøjer, retningslinjer og metoder skal understøtte en ensartet og effektiv udvikling af en sammenhængende offentlig digital service. Læs om Digitaliseringsstyrelsens brugerpanel, Det Fælles Designsystem, hvordan vi arbejder med sammenhængende brugerrejser samt vores krav og anbefalinger til at skabe brugervenlige løsninger for borgere og virksomheder.  

Læs mere om brugeroplevelse 

Webtilgængelighed

Webtilgængelighed handler om, at alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse kan benytte myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. På siderne her kan du få mere at vide om Lov om webtilgængelighed, hente hjælp og vejledning og få svar på de hyppigst stillede spørgsmål. 

Gå til siderne om webtilgængelighed

Hvem er de digitalt udfordrede?

Det er vanskeligt at sætte præcise tal på hvor mange af os, der ikke kan begå sig digitalt på lige fod med flertallet. Men der er heller ikke tale om en statisk størrelse. Hvad der er nemt for nogle borgere, er svært for andre – og det, man kunne i går, kan man måske ikke i dag. På siden her finder du Digitaliseringsstyrelsens estimater og en række brugbare indikatorer.

Læs mere om de digitalt udfordrede