Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark er en oversigt over de mest centrale offentlige myndigheder i Danmark og deres ledelse.

I 2017 udkom den digitale publikation Det offentlige Danmark for første gang. Publikationen er en afløser for ”Hof & Stat”, som er blevet publiceret i varierende udgaver siden 1734. ”Hof & Stat” blev sidst udgivet i 2014. På grund af efterspørgsel fra særligt forskningsmiljøer blev det besluttet at udarbejde Det offentlige Danmark som en ny, digital udgave af ”Hof & Stat”.

Gå til Statsministeriets hjemmeside

Gå til regeringens hjemmeside

Udgivelsen har til formål at give et øjebliksbillede af organiseringen af den offentlige sektor i Danmark og således sikre et historisk overblik, der ikke findes andre steder. Ønsker man opdaterede og aktuelle informationer, henvises der til myndighedernes hjemmesider.

Udgangspunktet for Det offentlige Danmark er, at den omfatter alle myndigheder med selvstændig bevilling på finansloven, undtaget selvejende institutioner. I forhold til ”Hof & Stat” er der således tale om en slankere version af oversigten over de offentlige myndigheder, der primært fokuserer på indretningen af departementer og styrelser, domstolene samt organiseringen af Folketinget, Statsrådet, kommuner og regioner.

Hofdelen af den tidligere publikation "Hof & Stat" varetages af Kabinetssekretariatet, som stiller informationer om Kongehuset til rådighed på Kongehusets hjemmeside.

Gå til Kongehusets hjemmeside

Find alle udgaver af Det offentlige Danmark