Digital Fuldmagt

Fuldmagt til digital selvbetjening

Ved at give en fuldmagt giver du en anden lov til at varetage dine interesser, og når du får en fuldmagt, kan du varetage fx din pårørendes interesser. 

På borger.dk kan du give fuldmagt eller anmode om at få fuldmagt. 

Gå til borger.dk 

Selvbetjeningsløsninger

I Digital Fuldmagt kan du ét samlet sted give adgang til en række offentlige selvbetjeningsløsninger. 

Se selvbetjeningsløsninger, det er muligt at give Digital Fuldmagt til, på borger.dk

Digital Fuldmagt

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger.

Med den kan borgere give fuldmagt til en digital selvbetjeningsløsning til en anden person eller en virksomhed i en afgrænset periode, som borgeren selv angiver.

Læs mere om Digital Fuldmagt

Support til myndigheder og it-leverandører

Har du som myndighed eller it-leverandør spørgsmål til den fællesoffentlige fuldmagtsløsning Digital Fuldmagt, er du velkommen til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen.

Support til borgere

Har du brug for hjælp til digital fuldmagt, skal du kontakte din kommunes borgerservice.

Find borgerservice for support til digital fuldmagt