Tilliden til den digitale offentlige sektor

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden og samtidig et af de samfund, hvor borgernes tillid til den offentlige sektor er størst. Befolkningens tillid til offentlige digitale løsninger er et vigtigt mål for, hvordan borgerne oplever den digitale offentlige sektor.

De offentlige digitale løsninger spiller en stadig større rolle i relationen mellem borgerne og den offentlige sektor. Mange borgere møder i dag primært den offentlige sektor på Borger.dk, Sundhed.dk, kommunernes selvbetjeningsløsninger og gennem apps som det digitale sundhedskort og kørekort.

I den digitale offentlige sektor skal borgeren have tillid til, at digital post kommer frem, at en selvbetjeningsløsning virker, at data bliver anvendt til det, der er oplyst, og at data behandles forsvarligt.

Tillid til den digitale offentlige sektor skabes blandt andet på baggrund af borgernes digitale kompetencer, borgernes opfattelse af myndighederne samt deres oplevelse med de offentlige digitale løsninger.

Det er afgørende, at myndighederne har og demonstrerer, at de har kompetencerne til at udvikle gode digitale løsninger, og at myndighederne tager ansvar og kan hjælpe borgeren – både til at komme i gang med digitale løsninger, og hvis der sker fejl eller misbrug.

Analyse om tilliden til den digitale offentlige sektor

I både 2021 og 2022 har Digitaliseringsstyrelsen foretaget en større analyse af danskernes oplevelse af og tillid til offentlige digitale løsninger. Analyserne har fx handlet om forskellen i tillid på tværs af forskellige befolkningsgrupper og sammenhængen mellem tillid og digital inklusion.

I Digitaliseringsstyrelsen er det vigtigt at kende til befolkningens oplevelse af det digitale møde med den offentlige sektor for at forstå og få indsigt i, hvordan borgernes tillid påvirkes af mødet med de digitale offentlige løsninger. Det er afgørende for at kunne designe de gode løsninger og give den rette hjælp til dem, der har brug for hjælp til det digitale.

Hovedkonklusioner i Tillid til den digitale offentlige sektor 2022

Tilliden til den digitale offentlige sektor er generelt høj. 77 pct. af befolkningen mellem 15 og 89 år har tillid til de offentlige digitale løsninger. Samtidigt er det meget få, der tilkendegiver, at de ikke har tillid til offentlige digitale løsninger. Kun 8 pct. er uenige eller meget uenige i, at de har tillid til offentlige digitale løsninger.

Sammenlignet med 2021 ser befolkningen lidt mere negativt på den offentlige sektors kompetencer til og intentioner med at udvikle digitale løsninger. Samtidig er færre enige i, at det er let at få indblik i egne oplysninger, og at de har gode oplevelser med at anvende offentlige digitale løsninger.

Der er sket mindre stigning i andelen, der foretrækker offentlige digitale løsninger fra 2021 til 2022. I 2022 er 74 pct. af befolkningen mellem 15 og 89 år er enige eller meget enige i, at de foretrækker at anvende digitale løsninger i kontakten med det offentlige.

Analysen viser, at ca. 17 pct. af befolkningen kan siges at være udfordrede i anvendelsen af offentlige digitale løsninger, da de enten har få digitale kompetencer, lavt kendskab til den offentlige sektor eller begge dele. For en del af denne gruppe er kontakten til den offentlige sektor en udfordring uanset om den er digital eller analog.

Om analysen

Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse "It-anvendelse i befolkningen" fra 2021 og 2022.

Undersøgelsen for 2022 har 4049 respondenter, der er repræsentative for den danske befolkningen mellem 15 og 89 år.

Spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Ældre Sagen og Digitaliseringsstyrelsen, og data er indsamlet fra april til august 2022.