Borger.dk

Borger.dk - en samlet indgang til det offentlige

Borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og informationer om det offentlige ét sted. 

Gå til borger.dk

Digital selvbetjening

Digital selvbetjening er en vigtig del af borger.dk. Her udstiller vi cirka 2000 af myndighedernes selvbetjeningsløsninger.

Om digital selvbetjening

Mit Overblik på borger.dk

På Mit Overblik kan borgerne logge sig på med NemID/MitID og se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dem. Det er for eksempel oplysninger om skat, pension, sundhed, SU eller bolig. Samtidig er der links til relevante digitale selvbetjeningsløsninger, for eksempel ansøgning om boligstøtte eller pension.

Om Mit Overblik

Samarbejde om indhold på borger.dk

Det overordnede ansvar for kvaliteten af indholdet og portalens informationsarkitektur ligger i Digitaliseringsstyrelsen, mens ansvaret for det redaktionelle indhold på borger.dk ligger hos de statslige ressortmyndigheder.

Samarbejde om indhold på tværs af det offentlige

Udvikling, forvaltning og drift af borger.dk

Den løbende udvikling, forvaltning og drift af borger.dk leveres i et samarbejde mellem Kontor for borger.dk og eksterne leverandører. I øjeblikket er det Netcompany, der er leverandør på udvikling og forvaltning af portalen, og Statens It, der er leverandør på drift med Netcompany som underleverandør.

Udbetaling Danmark på borger.dk

Udbetaling Danmarks indhold om centrale områder som folkepension, førtidspension, feriepenge og boligstøtte findes udelukkende på borger.dk. 

Læs mere om Udbetaling Danmark