Borger.dk

Borger.dk - en samlet indgang til det offentlige

Borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og informationer om det offentlige ét sted. 

Gå til borger.dk

Digital selvbetjening

Digital selvbetjening er en vigtig del af borger.dk. Her udstiller vi cirka 2000 af myndighedernes selvbetjeningsløsninger.

Om digital selvbetjening

Min Side på borger.dk

På Min Side kan statslige myndigheder, regioner og kommuner tilbyde borgerne en nem adgang til deres personlige data og henvisninger til relevante selvbetjeningsløsninger.

Om Min Side

Webtilgængelighed

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge for at hjemmesider og apps kan bruges af alle. På borger.dk har vi stort fokus på tilgængelighed.

Om webtilgængelighed

Samarbejde om indhold på borger.dk

Det overordnede ansvar for kvaliteten af indholdet og portalens informationsarkitektur ligger i Digitaliseringsstyrelsen, mens ansvaret for det redaktionelle indhold på borger.dk ligger hos de statslige ressortmyndigheder.

Samarbejde om indhold på tværs af det offentlige

Udvikling, forvaltning og drift af borger.dk

Den løbende udvikling, forvaltning og drift af borger.dk leveres i et samarbejde mellem Kontor for borger.dk og eksterne leverandører. I øjeblikket er det Netcompany, der er leverandør på udvikling og forvaltning af portalen og Statens IT, der er leverandør på drift, med Netcompany som underleverandør.

Udbetaling Danmark på borger.dk

Udbetaling Danmarks indhold om centrale områder som folkepension, førtidspension, feriepenge og boligstøtte findes udelukkende på borger.dk. 

Læs mere om Udbetaling Danmark