Digital transformation

Nye muligheder og løsninger

Digital transformation af den offentlige sektor handler om ny teknologi, enkel lovgivning, retssikkerhed og dataetik. Det er vejen til, at Danmarks digitale resultater kan leve op til de digitale ambitioner

Nyt om digital transformation

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022 til 2025

Stat, kommuner og regioner forsætter samarbejdet om digitalisering af den offentlige sektor med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022 til 2025.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022 til 2025 har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor. Ansvarlig anvendelse af data og ny teknologi er et vigtigt værktøj, der kan bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund og understøtte udviklingen af velfærdssamfundet, herunder også vores sundhedsvæsen.

Læs mere om den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022 til 2025

Se nyheden om lancering af den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022 til 2025

""

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen bistår ministerierne med at sikre, at lovgivning målrettet deres sektor kan understøttes digitalt. 

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

""

Signaturprojekter med kunstig intelligens

Regeringen, KL og Danske Regioner har ved aftalen om kommunerne og regionernes økonomi for 2020 oprettet en investeringsfond, der støtter afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. Der tildeles midler til nye signaturprojekter med kunstig intelligens ved økonomiaftalerne for 2020, 2021 og 2022.

Læs mere om projekter, der har modtaget støttet

""

Digitaliseringspartnerskabet

Regeringen nedsatte i marts 2021 et digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid.

Digitaliseringspartnerskabet har bidraget med viden om, hvordan Danmark bedst udnytter den digitale omstilling.

Læs mere om Regeringens digitaliseringspartnerskab