Digital transformation

Nye muligheder og løsninger

Digital transformation af den offentlige sektor handler om ny teknologi, enkel lovgivning, retssikkerhed og dataetik. Det er vejen til, at Danmarks digitale resultater kan leve op til de digitale ambitioner

Nyt om digital transformation

Fremtidens digitale Danmark

Digitalisering og udnyttelse af digitale muligheder er en central forudsætning for fortsat vækst, velstand og effektiv offentlig service.

Danmark har gode forudsætninger for at omsætte de digitale muligheder til vækst og velfærd. Regeringen har nedsat et digitaliseringspartnerskab, der skal understøtte, at Danmark udnytter de teknologiske muligheder i fremtiden. Digitaliseringspartnerskabet har afleveret sine anbefalinger til regeringen den 1. oktober 2021.

Læs mere om digitaliseringspartnerskabet

""

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen bistår ministerierne med at sikre, at lovgivning målrettet deres sektor kan understøttes digitalt. 

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

""

Signaturprojekter med kunstig intelligens

Regeringen, KL og Danske Regioner har ved aftalen om kommunerne og regionernes økonomi for 2020 oprettet en investeringsfond, der støtter afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. Der tildeles midler til nye signaturprojekter med kunstig intelligens ved økonomiaftalerne for 2020, 2021 og 2022.

Læs mere om projekter, der har modtaget støttet

""

Dataetisk Råd

Dataetisk Råd har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Dataetisk Råd skal blandt andet bidrage til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.

Læs mere om Dataetisk Råd