Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Digital Post

Af de 4,8 mio. danske borgere over 15 år, som er omfattet af 'Lov om Offentlig Digital Post', er:

 • 4.382.036 (90,8 pct.) tilmeldt Digital Post fra det offentlige.
 • 431.889 (8,9 pct.) fritaget fra Digital Post fra det offentlige.

Hertil kommer tilmeldte udenlandsdanskere og borgere uden registreret bopælsadresse i Danmark, som ikke omfattet af 'Lov om Offentlig Digital Post'.

Samlet set er 4.599.638 personer tilmeldt Digital Post fra det offentlige.

84 pct. af borgerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med Digital Post. 

Se tal for tilmelding og fritagelse fra Digital Post

Opdateret den 4. juli 2018

Digital Fuldmagt

 • Der er p.t. 22 specifikke fuldmagter, der kan tildeles
 • Der er i alt blev afgivet over 150.000 fuldmagter siden 2014

Opdateret den 5. januar 2018

Borger.dk

 • 2.955.046 besøg på borger.dk den seneste måned (juli 2018)
 • 34,3 mio. besøg på borger.dk i 2017
 • 92 pct. af brugerne på borger.dk er meget tilfredse eller tilfredse med borger.dk

Opdateret den 30. august 2018

NemHandel

 • 85.351 fakturablanketter blev sendt i februar 2017. De tilsvarende tal for februar 2016 var 86.890.
 • 1.513.136 opslag blev foretaget i NemHandelsregistret februar 2017. Antallet af opslag i februar 2016 var 1.640.380.
 • I 2016 blev 1.176.382 fakturablanketter sendt. Der var 20.438.817 opslag i NemHandelsregistret.

Opdateret den 14. marts 2017 (Opdateres ikke - overgår til Erhvervsstyrelsen)

NemSMS

Med NemSMS kan myndigheder nemt og effektivt sende påmindelser via sms til borgere.

 • 2.239.223 (38,7 pct.) af borgerne er tilmeldt NemSMS fra det offentlige.

Se statistik for borgeres brug af NemSMS

Opdateret den 4. juli 2018

NemID

 • 4.829.000 borgere har NemID med offentlig digital signatur.
 • I 2017 var der 704.198.315 transaktioner med NemID, hvoraf 223.406.587 var til det offentlige.
 • NemID kan anvendes til log-in i netbankerne, på offentlige tjenester samt på ca. 400 private tjenester.

Find statistik for NemID

Opdateret den 1. januar 2018

NemLog-in

 • Hver måned er der i gennemsnit ca. 9 mio. transaktioner i NemLog-in i forbindelse med login/SSO
 • Der foretages ca. 300.000 signeringer om måneden med NemLog-in signeringstjeneste.
 • For august måned 2017 var der i alt 448.609 transaktioner i Security Token Service, med højeste peak på 4.178 transaktioner i én time.
 • Der er i dag ca. 280.000 virksomheder/myndigheder er oprettet som brugerorganisation.
 • Der er ca. 450.000 brugere oprettet i den fælles brugerrettighedsstyring.

Opdateret den 5. januar 2018

NemKonto

 • Personrelaterede NemKonti: 5.425.652
 • Virksomhedsrelaterede NemKonti: 660.631
 • Samlet antal betalinger 2017: 90.416.193

Opdateret den 31. december 2017

Digital selvbetjening

Igennem fire årlige bølger fra 2012-2015 er en række offentlige serviceområder i hhv. kommune og stat overgået til obligatorisk digital selvbetjening.

I 2015 opnåede man en samlet digitaliseringsgrad på 87 pct. for de obligatoriske selvbetjeningsområder i bølge 1-3. I 1. halvår af 2016 opnåede man en samlet digitaliseringsgrad på 84 pct. for de obligatoriske selvbetjeningsområder i bølge 4.

Læs mere om resultaterne for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 her

Borgernes it-anvendelse

 • 85 pct. af de 16-89 årige er dagligt på internettet. For de 65-89-årige er andelen 59 pct.
 • 93 pct. af de 16-89-årige har adgang til internettet i hjemmet. For de 65-89-årige er andelen 79 pct.
 • 81 pct. af de 16-89-årige har søgt information på offentlige hjemmesider det seneste år
 • 67 pct. af de 16-89-årige har indsendt blanketter til det offentlige online det seneste år.
 • 72 pct. af de 16-89-årige brugere af de offentlige myndigheders online tjenester mener, at det primært er nemt at bruge de offentlige myndigheders tjenester på internettet
 • 5 pct. af de 16-85 årige har aldrig brugt internettet. For de 65-89-årige er andelen 19 pct.
 • 79 pct. af de tilmeldte til Digital Post er trygge ved at bruge Digital Post til at kommunikere med det offentlige.

Se tallene fra Danmarks Statistiks "It-anvendelse i befolkningen 2016"

Opdateret den 10. januar 2017

Danmark internationalt

 • Danskerne er EU-mestre i digital selvbetjening: 88 pct. af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider – mod 48 pct. af EU-borgerne (2016-tal). Desuden er danskerne blandt de flittigste til at handle på nettet: 82 pct. af danskerne handler på nettet, og det er den næststørste andel i EU kun overgået af Storbritannien med 83 pct. (2016-tal).

Se hele sammenligningen i Danmarks Statistiks publikation: It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

 

 • Danmark er blandt de OECD-lande, der har den højeste udbredelse af bredbånd: Danmark ligger på en 2. plads blandt 34 OECD-lande med en bredbåndsudbredelse (fixed broadband) på 41,3 abonnementer pr. 100 indbyggere efter Schweiz (48,9) men foran Holland (40,6), der ligger på en 3. plads.

Se hele sammenligningen på OECD’s bredbåndsportal, december 2014

 

 • Danmark indtager en 2. plads på EU Kommissionens seneste rangliste for ”mobil brugervenlighed”, dvs. om offentlige hjemmesider præsenteres overskueligt på mobile devices som fx smartphones og tabletter. Danmark bliver med en score på 57 pct. alene overgået af Storbritannien, der topper listen med 69 pct., mens gennemsnittet for de 33 europæiske lande i undersøgelsen ligger på 27 pct.

Læs hele ”EU eGovernment Report 2015” på Europa-Kommissionens hjemmeside

Opdateret den 12. januar 2018