Tal og statistik

Borgernes it-anvendelse i 2019

 • 88 pct. af de 15-89 årige er på internettet hver dag eller næsten hver dag (5-7 gange om ugen). For de 75-89-årige er andelen 48 pct.
 • 94 pct. af de 15-89-årige har adgang til internettet i hjemmet. For de 75-89-årige er andelen 66 pct.
 • 91 pct. af de 15-89-årige har søgt information på offentlige hjemmesider det seneste år.
 • 74 pct. af de 15-89-årige har indsendt blanketter til det offentlige online det seneste år.
 • 88 pct. af de 15-89-årige brugere af tjenesterne på offentlige myndigheders hjemmesider er primært tilfredse med, hvor nemt det er at bruge tjenesterne.
 • 92 pct. af  de 15-89-årige modtagere af Digital Post er trygge ved at bruge Digital Post til at kommunikere med det offentlige.

Se tallene fra Danmarks Statistiks ”It-anvendelse i befolkningen 2019"

Opdateret den 30. april 2020

Borger.dk

 • 5,4 mio. besøg på borger.dk den seneste måned (januar 2021)
 • 58,7 mio. besøg på borger.dk i 2020
 • 92 pct. af brugerne på borger.dk er meget tilfredse eller tilfredse med borger.dk

Opdateret den 2. februar 2021

Digital Fuldmagt

Antal løsninger

 • 38 specifikke fuldmagter kan der tildeles.

Antal fuldmagter

 • 666.636 fuldmagter er blev oprettet siden 2014.

Opdateret den 9. februar 2021

Digital Post

Antal brugere

Af de 4,9 mio. danske borgere over 15 år, som er omfattet af 'Lov om Offentlig Digital Post', er:

 • 4,5 mio. borgere er tilmeldt Digital Post fra det offentlige. 
 • 357.607 borgere er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.

Antal forsendelser

 • 206 mio. forsendelser blev i alt sendt via Digital Post i 2020 fra de offentlige myndigheder.
 • 22,8 mio. forsendelser blev sendt via Digital Post til virksomheder i 2020.
 • 184 mio. forsendelser blev sendt via Digital Post til borgere i 2020.

Tilfredshed

Brugertilfredshedsundersøgelse fra medio 2020 viser, at:

 • 81 pct. af borgerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med Digital Post. 

Læs mere

Se statistik for Digital Post

Læs mere om brugertilfredsheden

Opdateret den 9. februar 2021

NemID

Antal brugere

 • 5,2 mio. borgere har NemID med offentlig digital signatur.
 • 3 mio. borgere har installeret NemID nøgleapp. 
 • 5 mio. downloads af NemID nøgleapp.

Tilfredshed

Imagemålingen for NemID for 2020 viser, at:

 • 94 pct. af brugerne er tilfredse med NemID. 
 • 98 pct. af brugerne er tilfredse med NemID nøgleapp.
 • 72 pct. foretrækker at logge ind med NemID.

Læs mere

Se statistik for NemID

Læs mere om imagemålingen

Opdateret den 9. februar 2021

NemKonto

Antal konti

 • 5,6 mio personrelaterede NemKonti.
 • 707.000 virksomhedsrelaterede NemKonti.

Antal betalinger

 • 97,5 mio. antal betalinger i 2020.

Opdateret den 9. februar 2021

NemLog-in

Antal brugere

 • 450.000 brugere er oprettet i den fælles brugerrettighedsstyring.
 • 300.000 virksomheder/myndigheder er oprettet som brugerorganisation.

Antal transaktioner og signeringer

 • 24,8 mio. transaktioner i NemLog-in i forbindelse med login/SSO i senest måned (december 2020).
 • 440.000 signeringer med NemLog-in signeringstjeneste den seneste måned (december 2020).

Opdateret den 9. februar 2021

NemSMS

Antal brugere

 • 3,1 mio. af borgerne er tilmeldt NemSMS fra det offentlige.

Antal servicebeskeder

 • 35,9 mio. servicebeskeder er blevet sendt via NemSMS i 2020

Læs mere

Se statistik for borgeres brug af NemSMS

Opdateret den 9. februar 2021